belugyiszemle_header

Fázsi László

A jogsértéssel készített felvételek felhasználásának dilemmái a büntetőítélkezésben

A jogsértéssel készített felvételek felhasználásának dilemmái a büntetőítélkezésben

Absztrakt

Az igazságosság és a törvényesség követelményének konfrontálódása esetén a dilemma feloldásának módja teoretikus megközelítésben ma már megoldottnak tekinthető, hiszen „a nem jogszerűen megszerzett bizonyítékok felhasználhatóságának tilalmából következik, hogy legyen az bármennyire alkalmas az igazság feltárására, a jogrend előbbre való az igazságnál”. Ezzel szemben az ítélkezési gyakorlatban a polémiát még egyáltalán nem tekinthetjük lezárt kérdésnek, ami napjainkban leginkább a jogsértéssel készített hang- és képfelvételek bizonyítási eszközként történő felhasználhatóságának eltérő megítélése kapcsán állapítható meg. A probléma gyakorlati jelentőségét pedig az jelzi, hogy az ítélkezési tapasztalatok szerint a büntetőeljárások résztvevői – eljárási pozíciójuktól függetlenül – egyre gyakrabban próbálkoznak állításaik olyan felvétellel való alátámasztásával, amely a másik fél tudta és beleegyezése nélkül készült.

Kulcsszavak

jogsértés, felvételek, felhasználhatóság
714