Mesterképzés nemzetközi vizeken

teszt

oldalcim

Mesterképzés nemzetközi vizeken

2020.09.17.
 

1_vtk_mesterkepzes_2020-2

Beiratkozással és bevezető előadással megkezdődött a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar négyféléves, angol nyelvű mesterképzése. A nemzetközi vízpolitika és vízdiplomácia mesterképzés első előadását Szöllősi-Nagy András egyetemi tanár, tanszékvezető és Zlinszky János egyetemi docens tartották.  

Bár az újonnan induló képzésre felvett hallgatók eltérő előtanulmányokkal érkeztek, meg fogják érteni, hogy a konfliktusok megoldása csak közös munka és együttműködés árán lehetséges – fogalmazott Szöllősi-Nagy András. A Víz- és Környezetpolitikai Tanszék tanszékvezetője a vízkonfliktusok kapcsán kiemelte, hogy nem csak nemzetközi, hanem belpolitikai, kisebbségi és szuverenitási kérdésekre is figyelmet fordítanak a képzés során. A mesterképzés a nemzetközi vízügyi együttműködési kihívások kezelésére készíti fel a hallgatókat, akik közül a legtöbben vízügyi és jogi előképzettséggel rendelkeznek. Az angol nyelvű képzés lefedi a globális vízügyi kérdések valamennyi aspektusát, így politikai, intézményi, jogi és diplomáciai kérdésekről is szó lesz a tanulmányok során. A gyakorlat- és megoldásorientált programban éppúgy megtalálhatók természet- és társadalom-, mint jogtudományi kurzusok. Szó lesz például az integrált vízgazdálkodásról, a nemzetközi vízjogról, a vízügyi kommunikáció alapjairól és a nemzetközi vízügyi konfliktuskezelés gyakorlatáról. A képzés célja, hogy képessé tegye az itt diplomát szerzett hallgatókat komplex vízpolitikai kihívások, döntések és konfliktusok szakszerű kezelésére.

 

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes

 

Forrás: https://www.uni-nke.hu/hirek

thisContent

732