belugyiszemle_header

Vajkai Edina

A külföldiek integrációjának biztonságiasítása Franciaországban

A külföldiek integrációjának biztonságiasítása Franciaországban

Absztrakt

Az integráció biztonságiasítása rendkívül összetett folyamat, hiszen a fogadó államnak egyaránt szem előtt kell tartania saját működését, a társadalom igényeit, valamint a bevándorlók, beilleszkedni kívánók sajátosságait is. Figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a bevándorlók nem csupán passzív résztvevői az integrációs folyamatnak, hanem aktívan reagálnak a feléjük irányuló előítéletekre és attitűdökre egyaránt. Pont emiatt kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy az integráció biztonságiasítása ne tévesszen célt, azaz ne az ellenkező hatást érje el. Franciaországban a történelmi és földrajzi vonatkozások miatt kiemelt szerepe van a migrációs, és ezáltal az integrációs kérdéseknek, mivel az országban a bevándorlók össztársadalomhoz viszonyított aránya jelenleg is 9% körül mozog.

Kulcsszavak

integráció, migráció, biztonságiasítás, Franciaország
784