belugyiszemle_header

Lőrincz Aranka

„Legyetek jók, ha tudtok” – a honosítás rendészeti feltételei az állampolgársági jogban

„Legyetek jók, ha tudtok” – a honosítás rendészeti feltételei az állampolgársági jogban

Absztrakt

A cikk az állampolgárság megszerzésének olyan feltételével foglalkozik, amely minden állam állampolgársági jogában megtalálható, mégis kevésbé kutatott, mivel kevés forrás áll rendelkezésre a témában. Míg a büntetlen előélet bizonyítása egy objektív feltétel, addig az erkölcsös magatartás, a társadalomra veszélyesség követelménye szubjektív, ami azt jelenti, hogy az állam széleskörű diszkrecionális joggal rendelkezhet annak eldöntésében, hogy a honosítását kérő személy milyen fokú veszélyt jelent a társadalomra. Egy olyan világban élünk, ahol az állam biztonsága felértékelődött, így az államok is jogosan tartják szem előtt, hogy az új államalkotó szereplők esetében lehetőség szerint minél inkább kizárható legyen a társadalomra való veszélyességük. A biztonság kívánalmának megfelelően az államok úgy fogalmazzák meg nemzeti jogukat, hogy akár minden honosítási feltétel formális teljesülése esetén is adott legyen a lehetőség egy olyan egyén teljes jogú befogadásának visszautasítására, akinél felmerül a társadalomra veszélyesség gyanúja.

Kulcsszavak

állampolgárság, honosítás, rendészet, biztonság, társadalomra való veszélyesség, erkölcsös magatartás, büntetlen előélet
79