belugyiszemle_header

Herman Szilárd

Fiatalkorú a büntetőjog bírói gyakorlatában - A fiatalkorúak bírósága

Fiatalkorú a büntetőjog bírói gyakorlatában - A fiatalkorúak bírósága

Absztrakt

Az elmúlt évek jogalkotása a fiatalkorúak büntetőjoga terén számos változást hozott. A módosítás célja az igazságszolgáltatás érintettekhez való közelebb vitele, költséghatékonyabbá tétele, az ügyteher egyenletesebb elosztása és az eljárások gyorsítása volt. Kérdés, hogy az eljárások valóban gyorsabbak és olcsóbbak lettek-e a kizárólagos illetékesség megszüntetésével, tekintettel arra, hogy a decentralizáció mellett ezek voltak a legerősebb érvek. A hatályos, fiatalkorúakra vonatkozó büntető anyagi jogi és eljárásjogi rendelkezések releváns, bírói gyakorlatot tükröző ismertetése a cikk célja.

Kulcsszavak

büntetőjog, fiatalkorú elleni büntetőeljárásjog, bírói gyakorlat
845