belugyiszemle_header

Zsigmond Csaba

A szervezett bűnözés elméleti megközelítéseitől a bűnszervezet nemzetközi és hazai jogi fogalmáig

A szervezett bűnözés elméleti megközelítéseitől a bűnszervezet nemzetközi és hazai jogi fogalmáig

Absztrakt

A szerző tanulmányában megvizsgálja a nemzetközi szervezett bűnözéssel és a bűnszervezetekkel kapcsolatos főbb elméleteket, empirikus kutatásokon alapuló eredményeket, illetve a bűnszervezetek nemzetközi és hatályos jogi meghatározásait. A tanulmány célja rámutatni, hogy mennyiben alkalmazhatók a jogi meghatározások a kutatások által feltárt különböző felépítésű bűnszervezettípusokra. Ennek érdekében széles körű áttekintést nyújt a nemzetközi és hazai elméleti megközelítésekről és kutatások eredményeiről, illetve ennek megfelelően elemzi a nemzetközi és hazai jogi szabályozást. A kutatások eredményei szerint a nemzetközi szervezett bűnözői csoportok sokféleséget mutatnak, eltérő jellegzetességek jellemzők a struktúra, cél, összetétel és egyéb tekintetben. Ennek megfelelően a cikk rámutat arra, hogy a nemzetközi meghatározások kellően tágak és alkalmazhatók a különböző típusú nemzetközi bűnszervezetekre, míg a szerző megállapítása szerint a hazai jogi meghatározás eléggé szűken értelmezhető, abból indokolatlanul kiszorul a sokszínűséget mutató nemzetközi szervezett bűnözői csoportok nagy része.

Kulcsszavak

nemzetközi szervezett bűnözés, bűnszervezetek, hierarchikus bűnszervezetek, maffia
847