Portré

oldalcim

Portré

Ezen almenüpont alatt a belügyi szak- és tudományterületek sikeres és elismert képviselőivel, kimagasló teljesítményt nyújtó szakembereiről készített portré-jellegű írások találhatók.
A Portré című almenü a Belügyi Szemlében új folyóirati műfajként jelenik meg. Nem elsősorban életrajzi portrékat, életrajzi adatokat kívánunk bemutatni olvasóinknak, hanem szakmai eredményekről, szakmai sikerekről szeretnénk beszámolni. Vagyis ebben az almenüben olyan szakmai portrékról van szó, amelyek valójában személyes színezetű élménytudósítás formájában jelennek meg. Szeretnénk azt az élményt megosztani a szakmai és a laikus közvéleménnyel, amelyet az portréalany akár egy hosszabb szakmai életpálya, akár egy-egy kiemelkedő produktum során vagy után él, élt meg. E portréinkban a személyesség mozzanata a legfontosabb elem, de mindezt a szakmai oldal hangsúlyozásával kívánjuk bemutatni. E portrék tehát minden esetben az portréalanyt helyezik előtérbe azzal, hogy nem szükségszerűen életutat, mint inkább az portréalany gondolkodásmódját, a szakmához, a szakmai életéhez való viszonyulását járják körül. A portrét készítő kollégáink továbbá arra is törekszenek, hogy élményszerűen, mégis objektíven mutassák be, hogy mit adott és mit kapott a portréalany a választott szakmájától, és mi motiválta szakmai élete során. Az elkészült portrévázlatot az interjúhoz hasonlóan – amennyiben ez lehetséges – megküldjük az érintett személynek jóváhagyásra, és az észrevételek alapján átdolgozott változat kerül az olvasószerkesztő és a tördelőszerkesztő kezébe.

Szavazás cím

teszt

Feltöltés alatt.

thisContent

119