Recenzió

oldalcim

Recenzió

E menüpont alatt a korábbiakban említett szakmai és tudományterületetekről származó könyvek – így különböző monográfiák, tanulmánykötetek, tankönyvek, jegyzetek, disszertációk, tudományos dolgozatok stb. – ismertetése jelenik meg. Az, hogy a számos kiadvány közül melyik kerül recenzálásra, az a könyvfigyelőzés és szemlézés eredményétől függ, valamint a honlap látogatóitól érkező ajánlások figyelembevételével történik. Szándékunk szerint e kiadványok recenzálására az adott szakterületen jártas szaktekintélyeket kérjük fel, a szerkesztőségi feladat e közleményeknél az olvasó- és tördelőszerkesztői feladatokra korlátozódik. E rovat keretében könyvajánlásra nem vállalkozunk, a recenzorokat arra kérjük, hogy a recenzált kiadvány tartalmáról hű képet adjanak, meghagyva részükre az alkotói és véleménynyilvánítási szabadságát, amely akár pozitív, akár negatív kritikai megközelítésű.
A Belügyi Szemle valamennyi, korábban megjelent könyvismertetője is olvasható ezen almenüpont alatt.