Applications

teszt

oldalcim

Applications

Under this menu item you can get actual applications on professional and scientific fields in connection to law enforcement science and to related sciences known. Under this menu you can find a review only, the full content of the application you can access by clicking on the link.


Hallgatói Kutatómunka pályázat
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar dékánja a 2020/2021. tanév őszi félévében  Hallgatói kutatómunka pályázatot hirdet. A pályázat célja a VTK hátrányos helyzetű hallgatói tudományos kutatómunkájának díjazással történő támogatása, ezzel is segítve felkészülésüket majdani hivatásuk színvonalas művelésére. 
További részletek ITT.
 

Rendőrség Tudományos Tanácsa 2020. évi pályázati felhívása
A Rendőrség Tudományos Tanácsa közös gondolkodásra hívja a rendészet művelőit, a rendészeti szervek valamennyi jelenlegi és egykori munkatársát, a rendészettudomány kutatóit, mindazokat a szakembereket, akik tudásukat egy biztonságosabb társadalom szolgálatába kívánják állítani.
Pályázati felhívás letölthető ITT


MTA Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Tudományos Pályázat
A Magyar Tudományos Akadémia a tudományos kutatómunka elősegítése érdekében tett közérdekű felajánlás alapján és saját forrásból Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Tudományos Pályázatot alapított.
Az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Tudományos Pályázat (INKP) fiatal, MTA köztestületi tagsággal rendelkező kutatók külföldi tudományos rendezvényen (nemzetközi tudományos szimpóziumon, workshopon, konferencián) való aktív (elsőszerzős előadással vagy poszter bemutatóval járó) részvételét és ott jelentős tudományos eredményeik bemutatását támogatja.
Az aktuális kiírás a következő linken érhető el:
https://mta.hu/ifjusagi-nemzetkozi-konferencia-tudomanyos-palyazat/ifjusagi-nemzetkozi-konferencia-reszvetel-tamogatasa-2020-2021-ev-110767


Magyar Hadtudományi Társaság / Hungarian Association of Military Science
2020. évi cikkpályázati felhívás
A Magyar Hadtudományi Társaság pályázatot hirdet egyének vagy szerzői / kutatói kollektívák számára tanulmányok megírására.
A pályázat meghirdetésének célja a tudományos tevékenység és a kutatás ösztönzése, a hadtudomány iránt érdeklődők aktivizálása, publikálásra alkalmas, a gyakorlatban is hasznosítható anyagok készítése. Bővebb információért kattintson IDE.


Ösztöndíj pályázat doktoranduszoknak
A kiemelkedő szakmai presztízsen túl akár havi nettó 400 ezer forint támogatásban is részesülhetnek azok a doktorandusz hallgatók, akik részt vesznek az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj pályázaton, amelyre szeptember 15-ig lehet jelentkezni.
További részletek: https://www.uni-nke.hu/kooperativ-doktori-program

 

Idén is elérhető a Roska Tamás Tudományos Előadás pályázat
A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan idén is meghirdette a Roska Tamás Tudományos Előadás pályázatát az Országos Tudományos Diákköri Tanács. A felhívásra várják az NKE kutatóinak jelentkezését is.
A Roska Tamás Tudományos Előadás megtartására ezen a felületen lehet pályázni. Beadási határidő: 2020. szeptember 30. (CET 23:59 óra). A részletes pályázati felhívás és az alapító okirat pedig az OTDT honlapján érhető el ITT.

 

Demonstrátori pályázati felhívás
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektorának 34/2012. sz. számú utasításának (továbbiakban: utasítás) 3. S (1) bekezdése alapján demonstrátori pályázatot hirdet a Rendészettudományi Kar dékánja a Rendészettudományi Kar valamennyi Tanszékére, a 2020-2021-es tanévre.
Részletek ITT.

 

Pályázati felhívás - Oktatói Q-s pályázat 2020
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora a „Publikációs Projektek Támogatása” (PPT) fejlesztési program keretében pályázatot hirdet nemzetközileg jegyzett, Q-s közlemények szerzőinek anyagi motiválására, megjelent publikációkkal történő pályázat útján.
További részletek ITT olvashatók.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
felsőoktatási intézmények hallgatóinak, doktori hallgatóknak, kutatóknak diplomáciatörténeti munkákra Magyarország és Dánia, Magyarország és Finnország, Magyarország és Norvégia, illetve Magyarország és Svédország közötti kétoldalú diplomáciai kapcsolatok fennállásának 100. évfordulója alkalmából.
Bővebben ITT olvashat róla.

 

Pályázati felhívás
A Magyar Rendészettudományi Társaság (a továbbiakban: MRTT) Migrációs Tagozata, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (a továbbiakban: OIF), valamint az OIF Tudományos Tanács közös pályázatot hirdet olyan pályamunkák elkészítésére, melyek a legális és illegális migráció, illetve a menekültügy történetével, aktuális kérdéseivel, nemzetközi és hazai jogi szabályozásával, a jogalkalmazás elméleti és gyakorlati kérdéseivel, valamint problémáival foglalkoznak.
Bővebb információért kattintson IDE.

 

Minden pályázó önkéntes tűzoltó egyesület támogatást kap
Az önkéntes tűzoltó egyesületek részére kiírt pályázatra idén hatszázegy egyesület nyújtott be pályázatot, amelynek segítségével különféle tűzoltóeszközökhöz és felszerelésekhez juthatnak. Idén tizennéggyel több önkéntes tűzoltó egyesület kap támogatást, mint az elmúlt évben.
A nyertes ÖTÉ-ket és a pályázat részleteit tartalmazó táblázat az alábbi linken tölthető le:
 ÖTE pályázati táblázat (2020.05.25.), továbbá bővebben IDE kattintva tájékozódhat.

 

Pályázati felhívás
A Belügyi Tudományos Tanács pályázatot hirdet Online és offline tanítási-tanulási módszerek a belügyi ágazatban címmel – különös tekintettel rendészeti, vízügyi, közfoglalkoztatási, önkormányzati, társadalmi felzárkózási szakterületek, köznevelés, felsőoktatás és továbbképzés képzési szintjeire, annak érdekében, hogy írásra serkentse mindazokat, akik valamilyen módon érintettek, illetve érdekeltek a meghirdetett témakörökben.
A pályázatok benyújtásának módja: kizárólag elektronikus úton, a Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén.
Részletek
 

 

PhD (doktori) képzési pályázat
A Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára és a Belügyi Tudományos Tanács pályázatot hirdet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) PhD hallgatói számára a doktori képzési díj, illetve a doktori fokozatszerzési eljárási díj költségátvállalására a 2020/2021. tanévre.
A pályázatok benyújtásának módja: kizárólag elektronikus úton, a Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén.
Részletek

 

Tolódik az alkotói pályázat pályaműveinek beadási határideje. Az előző évek hagyományait követve az Országos Tűzmegelőzési Bizottság 2020-ban immáron hetedik alkalommal hirdetett meg alkotói pályázatot óvodásoknak és iskolásoknak. A kialakult helyzetre való tekintettel, a koronavírus miatti korlátozások figyelembevételével a kiírók megváltoztatták a beadási határidőket, ezzel is támogatva az alkotómunkát, egyúttal szem előtt tartva a gyerekek biztonságát, testi épségét. Az alkotásokat változatlanul személyesen, postai úton vagy e-mailen a megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz lehet eljuttatni.
A részletes pályázati kiírás letölthető a fejer.katasztrofavedelem.hu weboldalon.
 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora a „Publikációs Projektek Támogatása” (PPT) fejlesztési program keretében pályázatot hirdet Publikációs Nívódíj elnyerésére. A pályázat benyújtására jogosult minden természetes személy, aki foglalkoztatási jogviszonyban áll a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel.
További részletek és a pályázat feltételei az alábbi linken érhetők el:
Publikációs Nívódíj 2020 - Pályázati felhívás
 

Önkormányzati ösztöndíjpályázat
Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Köznevelési és Ifjúsági Bizottsága a 26/2020. (I. 27.) KKIB határozatával nyílt pályázatot hirdet az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló bajai fiataloknak az Eötvös József Főiskolán és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karán folytatott tanulmányainak támogatása céljából. Bővebb információért kattintson IDE.

 

A Magyar Hadtudományi Társaság meghívásos pályázatot hirdet 11-12. osztályos középiskolai diákok számára A hadtudomány ifjú tudósa címmel.
Részletek itt!!!
 

A Magyar Hadtudományi Társaság pályázatot hirdet egyének vagy szerzői / kutatói kollektívák számára tanulmányok megírására. A pályázat meghirdetésének célja a tudományos tevékenység és a kutatás ösztönzése, a hadtudomány iránt érdeklődők aktivizálása, publikálásra alkalmas, a gyakorlatban is hasznosítható anyagok készítése.
Részletek itt!!!
 

Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja 2020
Az előző évekhez hasonlóan a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége idén is meghirdeti a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programját, melynek közbiztonsági témaköréhez a polgárőr szervezetek is pályázhatnak.
Pályázati kiírás letölthető ide kattintva (pdf), továbbá a programról az OPSZ oldalán olvashat.

thisContent

87