Archiválási politika

Archiválási politika

A Belügyi Szemle Szerkesztősége annak felelősségteljes tudatában, hogy az 1953-ban indult belügyminisztériumi szakmai, tudományos folyóirat fellelhető lapszámainak megőrzése, kezelése páratlan történelmi értékkel bír, az alábbi archiválási irányelveket tartja mérvadónak.

A közel hetvenévnyi archivált tudományos és szakmai adatbázishoz előre meghatározott feltételekhez kötött a hozzáférés, az alábbiaknak megfelelően:

A korábbi lapszámok meglévő köre (PDF-formátumban) előzetes egyeztetés mellett érhető el a kutatói, az oktatói tevékenységhez, a szakmai munkához. A felhasználás, hivatkozás során minden esetben fel kell tüntetni annak származási helyét, a tudományterületnek megfelelő hivatkozási szabályoknak megfelelően.

A Belügyi Szemle régmúltból fennmaradt, felbecsülhetetlen történeti értéket képező lapgyűjteményéhez az érdeklődő személyeknek külön engedély alapján biztosítja a Szerkesztőség a betekintést. Ezen anyagok felhasználását, hivatkozásait minden esetben előzetesen kell bejelenteni és dokumentálni.

A Belügyi Szemle szerzői nem fizetnek és nem kapnak díjazást, honoráriumot semmilyen jogcím alatt a tudományos, szakmai cikkek megjelentetéséért.

A Belügyi Szemle a tanulmányok, könyvismertetések és az interjúk, valamint a Fórum rovatba megjelentetett tanulmányok esetében a nyílt (gold) azonnali hozzáférési módot követi és alkalmazza.

A Belügyi Szemle szerkesztőségének megküldött tanulmányok bírálat (lektorálás) utáni változata, valamint a kiadói változat nyomtatott és elektronikus (pdf) változata a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC-ND 2.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/) feltételei szerint publikált Open Access közlemények, amelynek szellemében a cikkek bármilyen médiumban szabadon felhasználhatók, megoszthatók és újraközölhetők, feltéve, hogy az eredeti szerző és a közlés helye, illetve a CC License linkje feltüntetésre kerülnek.

A Belügyi Szemle a nyomtatott és digitális formátumban megjelentetett tanulmányok kiadói változatát pdf formátumban a megjelentetést követően archíválja és indexáltatja a Belügyi Szemle OJS archívumában, a REAL-MTA Könyvtárának repozitóriumában, valamint a ProQuest és EBSCO nemzetközi indexálók adatbázisában.     

Az OJS rendszer archívuma a következő URL linken érhető el: https://ojs.mtak.hu/index.php/belugyiszemle/issue/archive    

232