Szerkesztőbizottság

Szerkesztőbizottság

A szerkesztőbizottság összetételében jelentős változás állt be 2020 első negyedévében. Az MTA IX. Osztály Állam- és Jogtudományi Bizottság folyóirat-besorolási feltételrendszere szerint az „A” kategória feltételeit tartalmazó lista első pontja megköveteli, hogy a szerkesztőbizottsági tagok minimum öt intézményből és három országból származzanak. E feltételrendszernek megfelelően a Szerkesztőbizottság összetétele 2020. március 1-jétől az alábbiak szerint változott meg.
 

A Belügyi Szemle szerkesztőbizottsága

A szerkesztőbizottság elnöke: Dr. Felkai László, közigazgatási államtitkár, Belügyminisztérium

A szerkesztőbizottság titkára: Dr. Dános Valér ny. r. vezérőrnagy, egyetemi magántanár 
 

A szerkesztőbizottság tagjai:

Prof. dr. Finszter Géza, a Magyar Tudományos Akadémia doktora

Prof. dr. Haller József, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, tanszékvezető egyetemi tanár

Prof. dr. habil. Herke Csongor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, tanszékvezető egyetemi tanár

Prof. dr. Kecskés László, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

Prof. dr. Kerezsi Klára, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi tanár

Prof. dr. Koltay András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, egyetemi tanár

Prof. dr. Korinek László, kriminológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

Prof. dr. Maróth Miklós, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

Prof. dr. Mezey Barna, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, tanszékvezető egyetemi tanár

Dr. Nyiri Sándor ny. vezető ügyész, c. egyetemi docens

Prof. dr. Patyi András, kúriai bíró, a Kúria elnökhelyettese, egyetemi tanár

Prof. dr. Polt Péter, legfőbb ügyész, egyetemi tanár

Prof. dr. Sándor István, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, tanszékvezető egyetemi tanár

Prof. dr. Tóth Mihály, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, tanszékvezető egyetemi tanár

Dr. Ludek Mihalek, a Cseh Rendőr Akadémia tagja, egyetemi tanár

Dr. habil. Philipp Fluri ügyvezető, Genfi Biztonságpolitikai Központ

Dr. hc Detlef Schröder igazgató, Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökség

Dr. Ciprian Maftei, belügyi attasé, Románia Magyarországi Nagykövetsége

219