Szerkesztőség

Szerkesztőség

A Szerkesztőség munkatársai:

Prof. dr. Dános Valér ny. r. vezérőrnagy, főszerkesztő, az állam- és jogtudomány kandidátusa, egyetemi magántanár. Közel negyven éve végez oktatói és tudományos tevékenységet a kriminológia, a büntetőjog, a rendészettudomány és ezek társtudományai területén.

Dr. Szabó Csaba r. alezredes, PhD főszerkesztő-helyettes, Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, egyetemi docens.

Prof. dr. Boda József ny. nb. vezérőrnagy, c. egyetemi tanár, idegennyelvi szaklektor, az Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar volt dékánja.

Fazekas-Pátyodi Szandra mb. felelős szerkesztő, szakfordító.

Dr. Németh Viktor PhD főmunkatárs, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, egyetemi oktató, szakfelelős.

Végh Zsuzsanna olvasószerkesztő, a korábbi Szerkesztőség szerkesztőségi titkára, olvasószerkesztője volt.

Luda Henrietta szerkesztőségi munkatárs, a korábbi Szerkesztőség szerkesztőségi munkatársa.

 

 

228