belugyiszemle_header

Nagy Richárd – Vári Vince

Új irányok a vagyonvisszaszerzésben

Új irányok a vagyonvisszaszerzésben

Absztrakt

A bűncselekményekkel okozott kár minél nagyobb arányú megtérülése, az elkövetők illegális vagyongyarapodásának elvonása, a bűnös vagyon szervezett bűnözés során történő felhasználásának megakadályozása a magyar nyomozó hatóságok kiemelt feladata. A vagyonvisszaszerzés hatékonyságának növelése érdekében a nemzetközi jogi kötelezettségeket és ajánlásokat is figyelembe véve kialakított magyar jogi szabályozás is egyre nagyobb jelentőséget tulajdonít ezen tevékenységnek. Az elkövető felderítése mellett prioritásként meghatározott, párhuzamos vagyonvisszaszerzés tevékenység eredményeként a nyomozó hatóságok több ügytípus esetében jelentős eredményeket értek el az elmúlt időszakban. Egyaránt hazai és nemzetközi elvárás a bűnözői körök vagyoni hátterének feltérképezése és annak elvonása további bűncselekmények elkövetésének megakadályozása érdekében, ezért az elmúlt években a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodán – főosztály jogállással – Vagyonvisszaszerzési Hivatal került felállításra. A vagyonvisszaszerzési tevékenység 2018. július 1-jével, a 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról hatálybalépésével a büntetőeljárás alapvető feladatává vált. Mindazonáltal a vagyonvisszaszerzési hivatal kapacitásánál
fogva már nem tudta kellő hatékonysággal kezelni a kiemelt ügyek vagyonvisszaszerzési tevékenységeit, és emellett megfelelő szintű támogatást nyújtani az összes többi rendőri szervnek is. Tanulmányunkkal egy teljesen új és más megközelítésben működő kétszintű vagyonvisszaszerzési rendszer előnyeit kívánjuk kidomborítani, amelynek létrejöttével vélhetően lényegesen nagyobb mértékben lesz képes a rendőrség visszaszerezni a bűncselekmények során a bűnözői körökhöz került vagyonelemeket, ezzel is ellehetetlenítve azok működését. A vagyonvisszaszerzés hatékonyságának ilyen mértékű javításával a bűncselekmények felderítése és bizonyítása könnyebbé és egyszerűbbé válhat, mindezzel meggyorsítva a nyomozások és a büntetőeljárás egészének menetét, továbbá növelve a sértetteknek a bűncselekményekkel okozott kár megtérülésének arányát is.

Kulcsszavak

nyomozás, rendőrség, vagyoni háttér, vagyonvisszaszerzés
1612