belugyiszemle_header

Csizner Zoltán

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának titkos felderítést érintő ítélkezési gyakorlata

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának titkos felderítést érintő ítélkezési gyakorlata

Absztrakt

A bűnözés struktúrájának változása, a szervezett bűnözés térnyerése, a terrorizmus soha nem látott fenyegetése mellett a technikai eszközök és az információáramlás robbanásszerű fejlődése olyan kihívások elé állítják a bűnüldöző szerveket, melyekkel a klasszikus kriminalisztikai eljárások már csak nehezen tudnak lépést tartani. Hazánkban és külföldön egyaránt olyan erőkkel, eszközökkel és módszerekkel segítik a hagyományos nyomozásokat, melyek konspirált alkalmazásukból fakadóan képesek segíteni a kívánt eredmény hatékonyabb
elérését. Ezek a módszerek szükségszerűen sértenek egyes alapvető jogokat, ami megköveteli annak szigorú törvényi szabályozását, és az ennek megfelelő végrehajtást. A törvényesség egyik garanciális eleme a hatékony jogorvoslat, melynek fontos állomása lehet az Emberi Jogok Európai Bíróságának vizsgálata. A bíróság működésének, ítélkezési gyakorlatának, valamint az eljárásuk során alkalmazott értékelési szempontrendszernek a megismerése mind a jogalkotók, mind a jogalkalmazók számára fontos információkkal szolgálhat.

Kulcsszavak

alapvető jogok, Emberi Jogok Európai Bizottsága, nyomozás, különleges nyomozási eljárások
1617