Könyvbemutató egy kutatói kávéházban

Könyvbemutató egy kutatói kávéházban

2022/06/27
 

 

„Kutatói Rendőrkávéház? Avagy a közös biztonság, a bűnmegelőzés meg a tudomány” címmel jelent meg egy, három tanulmányt magába foglaló kis kötet. Bemutatóját június 23-án, a kiadvány témájához illeszkedő kutatóhelyen, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának kávézójában tartották. A szerzők Molnár Katalin és Gál Erika, karunk két oktatója, illetve Oláh-Paulon László r. alezredes, az ORFK Bűnmegelőzési Osztályának vezetője. A kiadvány szakmai lektora pedig Németh Zsolt ny. r. ezredes, a Magyar Rendészet szerkesztőségi titkára. A kötet szerzőivel és lektorával zajló pódiumbeszélgetést Takács Flóra szociológus, az ELTE doktorandusza moderálta. A megjelenést pedig a REMOK, azaz a Rendvédelmi és Magánbiztonsági Oktatásért és Kutatásért Alapítvány támogatta.

Molnár Katalin „A Police Café, mint lehetséges tudományos kutatási módszer” (15–39. o.) című elméleti tanulmányában röviden áttekinti a World Café nemzetközi és a Police Café hazai történetét. Bemutatja előbbinek a kezdetben a szervezetfejlesztésben, később a közösségépítésben, majd a tudományos kutatásokban szükségszerűen végbemenő fokozatos és biztató jövőt ígérő terjedését. Mindezzel célja megalapozni annak bizonyítását, hogy a Police Cafénak a részvételi, akciókutatási módszerek családjába tartozó kutatási eszközként való alkalmazása a rendészettudományban különösen hasznos lehetne.

Gál Erika r. őrnagy, a Közbiztonsági Tanszék munkatársa, a rendészettudományi kutatásait kezdő, módszertani dilemmákkal küzdő doktoranduszként diáktársai körében 2021 júniusában fókuszcsoportos kutatást végzett, hogy választ kapjon az első tanulmányban elméleti keretbe helyezett kérdésre: alkalmas-e a Police Café a rendészettudományi kutatásokra? Az eredményeket mutatja be „A Police Café a doktoranduszok figyelmének fókusz(csoportj)ában” című írásában (40–51. o.)

A harmadik tanulmányból pedig megtudjuk, hogy a gyakorlatban tesztelték is a módszert. A Molnár Katalin és Oláh-Paulon László szerzőpáros egy 2021 őszén, 321 bűnmegelőző rendőr megkérdezésével végzett országos kutatásuk eredményein mutatja be a magyarországi rendőrségi prevenció helyzetét, javaslatokat is megfogalmazva annak jövőjére. („Egy 100 napos program – avagy régiós bűnmegelőzési koordinációs Cafék”, 52–82. o.)

A szerzők a kérdőjeles címmel és az alcímmel jelzik: nem kinyilatkoztatni szeretnének, hanem javasolni, kérdezni, gondolkodásra, válaszokra ösztönözni másokat is. Elméleti gondolkodókat és gyakorlati cselekvőket, civileket és rendészeti szakembereket, fiatal és régebb óta fiatal, ám még mindig nyitott és lelkes kutatókat, tanárokat. Biztatni őket a közös biztonságnak a tudomány általi folyamatos alakítására is. Kevéssé elvontan, a valóság közelében maradva, közérthetően, emberarcúan és legfőképpen az általuk preferált és megkérdőjelezhetetlen humánumon alapuló demokratikus értékkeretben.

A kiadvány fontos és szép állomás a Közbiztonsági Tanszék és a Rendészeti Magatartástudományi Tanszék együttműködésében is, hiszen oktató és doktorandusz egymást inspirálva közösen dolgoztak – hangsúlyozta Major Róbert r. ezredes a Közbiztonsági Tanszék vezetője.
Gál Erika – Molnár Katalin – Oláh Paulon László: Kutatói Rendőrkávéház? Avagy a közös biztonság, a bűnmegelőzés meg a tudomány. Alapítvány a Rendvédelmi és Magánbiztonsági Oktatásért és Kutatásért, REMOK, Budapest, 2022.

 

A kötetet elektronikusan is elérhető az alábbi linken:
http://www.nyelvilektoralas.hu/wp-content/uploads/2022/06/Kutat%C3%B3i-Rend%C5%91rk%C3%A1v%C3%A9h%C3%A1z-k%C3%A9zirat.pdf

 

Szöveg: Molnár Katalin, Deák József

Fotó: Major Róbert

 

Forrás: https://rtk.uni-nke.hu/

3253