Pályázatok

teszt

oldalcim

Pályázatok

Ebben a menüpontban a rendészettudományhoz, annak határtudományaihoz kapcsolódó szakmai és tudományos területeken meghirdetett aktuális pályázatokat ismerhetik meg. E menüben csak szemlézés történik, a linkre történő kattintással a pályázat teljes anyaga elérhető.

Szavazás cím

Európai Uniós pályázati felhívás a bűnmegelőzés értékelésére vonatkozó oktatási csomag kidolgozására
Az Európai Bűnmegelőzési Hálózat (EUCPN) a belga belügyminisztériumon keresztül pályázatot hirdetett európai felsőoktatási intézmények részére, amelynek keretei között egy oktatási anyag kidolgozására lehet támogatást nyerni, annak érdekében, hogy a bűnmegelőzés területén megvalósított projektjeik utánkövetését és mérését támogassák.
A felhívás a következő linken érhető el: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=389295
A benyújtás határideje 2020. november 19. és csak az online portálon keresztül lehet jelentkezni. Azok a pályázatok, amelyeket nem ezen a portálon keresztül nyújtottak be, nem támogathatók.

 

Játék a múzeummal
A Katasztrófavédelem Központi Múzeuma immár tizennegyedik alkalommal hirdet rajz- és irodalmi pályázatot általános iskolásoknak. A hagyományos „Ne égess!” elnevezésű pályázat idén a „A tűzoltóponyvától a drónokig” alcímmel indul útjára.
További információkért kattintson IDE.

 

A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának pályázati felhívása a 2021. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésére
A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 26/B. § (1) bekezdése alapján „Lampl Hugó Emlékplakett adományozható a tervezési, kivitelezési, technológiai, tájesztétikai és környezetvédelmi szempontból kimagasló, gazdaságosan megvalósított, továbbá gazdaságosan üzemeltethető vízilétesítmény tervezéséért, kivitelezéséért felelős természetes személynek, a létesítmény megvalósításában való meghatározó közreműködéséért, valamint az eredményesség érdekében kifejtett munkája elismerésére”.
A pályázat benyújtásának, illetve postai feladásának a határideje 2020. december 16.
További információkért kattintson IDE.

 

IM pályázati felhívás joghallgatók számára
Az Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: IM) gyakornoki programot hirdet hazai felsőoktatási intézményben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező harmad-negyed-ötöd éves joghallgatók számára.
A gyakornoki program a magyar jogtudomány iránt érdeklődő hallgatók fejlődését kívánja elősegíteni, bepillantást engedve a kormány igazságügyi politikájának  előkészítésébe. A program célja megismertetni az IM szervezetét, működését, és betekintést biztosítani az IM-en belül folyó munka részleteibe, bővíteni a jövő közigazgatási generációjának ismereteit.
A pályázat beadási határideje: 2020. november 20.
További információk ITT.

 

Kozma Sándor tudományos emlékpályázat 2021
Magyarország legfőbb ügyésze Kozma Sándor emlékére tudományos pályázatot hirdet tanulmány készítésére.
A pályázaton részt vehet az ügyészi szervezet minden, tudományos fokozattal nem rendelkező tagja, valamint az ügyészi munka iránt érdeklődő joghallgató és fiatal jogász. A pályázatokat általános, ifjúsági és joghallgatói tagozaton lehet benyújtani az alábbiak szerint:
- az általános tagozatra ügyész, alügyész, illetve más, a továbbiakban nem említett ügyészségi alkalmazott;
-az ifjúsági tagozatra ügyészségi fogalmazó és jogi szakvizsgával nem rendelkező 30 év alatti diplomás jogász;
- a joghallgatói tagozatra egyetemi osztatlan képzésben jogi tanulmányt folytató – hallgatói jogviszonyban álló – egyetemi hallgató.
Postára adási határidő: 2021. március 1.
További információk ITT

 

Pályázati kiírás 2020.
Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke Mailáth György országbíró emlékére idén is tudományos pályázatot hirdet.
A pályázatok beérkezési határideje: 2020. október 30.
A pályázatokat postán vagy személyesen az 1055 Budapest, Szalay utca 16. szám alatt lehet benyújtani.
További információért kattintson IDE

 

BŰNMEGELŐZÉSI ÖTLETPÁLYÁZAT
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Titkársága (Főosztály) „Bűnmegelőzési Ötletpályázatot” hirdet, amelynek célja, hogy a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiával összhangban a legjobbnak ítélt bűnmegelőzési gyakorlatokat vagy újszerű módszereket megismerje és támogassa.
További információk ITT.


 

Hallgatói Pályázati Felhívás
A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány ösztöndíjainak meghosszabbított jelentkezési határideje: 2020. október 7.
2020. október 1-én újra indulnak a gyakornoki programok, melyekre a jelentkezési határidő: 2020. november 1. 
További információ és jelentkezés: Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány pályázatok

 

Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram
2021. február 1-jén indul a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram 2021-es évfolyama. Az MKÖ 2021-es évfolyamára a pályázati időszak 2020. szeptember. 15-től 2020. október. 15-ig tart. A program lehetőséget kínál fiatal szakemberek számára, hogy szakmai karrierútjukat a hazai és nemzetközi közigazgatásban szerzett munkatapasztalattal alapozzák meg. További információk ITT.

 

PhD Hallgatói Pályázati Felhívás
A chilei ösztöndíj keretein belül a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány azokat a tehetséges PhD hallgatókat kívánja anyagilag támogatni, akik vízvédelemmel vagy más természetvédelemmel, klímaváltozással, fenntarthatósággal, illetve zöld innovációval kapcsolatos témában szeretnének a lehető legjobb egyetemi tanulmányi lehetőséghez jutni külföldön.
Részletek ITT

 


MTA Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Tudományos Pályázat
A Magyar Tudományos Akadémia a tudományos kutatómunka elősegítése érdekében tett közérdekű felajánlás alapján és saját forrásból Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Tudományos Pályázatot alapított.
Az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Tudományos Pályázat (INKP) fiatal, MTA köztestületi tagsággal rendelkező kutatók külföldi tudományos rendezvényen (nemzetközi tudományos szimpóziumon, workshopon, konferencián) való aktív (elsőszerzős előadással vagy poszter bemutatóval járó) részvételét és ott jelentős tudományos eredményeik bemutatását támogatja.
Az aktuális kiírás a következő linken érhető el:
https://mta.hu/ifjusagi-nemzetkozi-konferencia-tudomanyos-palyazat/ifjusagi-nemzetkozi-konferencia-reszvetel-tamogatasa-2020-2021-ev-110767

 


Magyar Hadtudományi Társaság / Hungarian Association of Military Science
2020. évi cikkpályázati felhívás
A Magyar Hadtudományi Társaság pályázatot hirdet egyének vagy szerzői / kutatói kollektívák számára tanulmányok megírására.
A pályázat meghirdetésének célja a tudományos tevékenység és a kutatás ösztönzése, a hadtudomány iránt érdeklődők aktivizálása, publikálásra alkalmas, a gyakorlatban is hasznosítható anyagok készítése. Bővebb információért kattintson IDE.

 

Idén is elérhető a Roska Tamás Tudományos Előadás pályázat
A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan idén is meghirdette a Roska Tamás Tudományos Előadás pályázatát az Országos Tudományos Diákköri Tanács. A felhívásra várják az NKE kutatóinak jelentkezését is.
A Roska Tamás Tudományos Előadás megtartására ezen a felületen lehet pályázni. Beadási határidő: 2020. október 31. (CET 23:59 óra). A részletes pályázati felhívás és az alapító okirat pedig az OTDT honlapján érhető el ITT.


 

Pályázati felhívás - Oktatói Q-s pályázat 2020
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora a „Publikációs Projektek Támogatása” (PPT) fejlesztési program keretében pályázatot hirdet nemzetközileg jegyzett, Q-s közlemények szerzőinek anyagi motiválására, megjelent publikációkkal történő pályázat útján.
További részletek ITT olvashatók.

 

Pályázati felhívás
A Belügyi Tudományos Tanács pályázatot hirdet Online és offline tanítási-tanulási módszerek a belügyi ágazatban címmel – különös tekintettel rendészeti, vízügyi, közfoglalkoztatási, önkormányzati, társadalmi felzárkózási szakterületek, köznevelés, felsőoktatás és továbbképzés képzési szintjeire, annak érdekében, hogy írásra serkentse mindazokat, akik valamilyen módon érintettek, illetve érdekeltek a meghirdetett témakörökben.
A pályázatok benyújtásának módja: kizárólag elektronikus úton, a Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén.
Részletek
 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora a „Publikációs Projektek Támogatása” (PPT) fejlesztési program keretében pályázatot hirdet Publikációs Nívódíj elnyerésére. A pályázat benyújtására jogosult minden természetes személy, aki foglalkoztatási jogviszonyban áll a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel.
További részletek és a pályázat feltételei az alábbi linken érhetők el:
Publikációs Nívódíj 2020 - Pályázati felhívás

 

A Magyar Hadtudományi Társaság meghívásos pályázatot hirdet 11-12. osztályos középiskolai diákok számára A hadtudomány ifjú tudósa címmel.
Részletek itt!!!
 

 

A Magyar Hadtudományi Társaság pályázatot hirdet egyének vagy szerzői / kutatói kollektívák számára tanulmányok megírására. A pályázat meghirdetésének célja a tudományos tevékenység és a kutatás ösztönzése, a hadtudomány iránt érdeklődők aktivizálása, publikálásra alkalmas, a gyakorlatban is hasznosítható anyagok készítése.
Részletek itt!!!

 

thisContent

87