„AKTUÁL-KP.”: A KÖZIGAZGATÁSI PERJOG EGYES AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

„AKTUÁL-KP.”: A KÖZIGAZGATÁSI PERJOG EGYES AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

11.15_2

2022-10-28
 

Tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében az ELTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék szervezésében.
 

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 2018. január 1-én lépett hatályba. Az elmúlt több mint 4 és fél év immár elegendő tapasztalatot szolgáltat ahhoz, hogy az új jogintézményeket és a jogorvoslati rendszerben e törvény miatt bekövetkezett változásokat alaposabb vizsgálat tárgyává tegyük. A konferencia előadói az ELTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszékének oktatói, doktoranduszai, illetve a Tanszékhez kapcsolódó műhely tagjai. A Konferencián a Jogászegyleti Értekezésekben megjelent közigazgatási jogi tárgyú tanulmányok kerülnek bemutatásra. A konferencia közönségként elsősorban a jogtudomány képviselőit és a gyakorló jogászokat célozza. 
 

Tervezett program:

  • A Kp. első 4 éve: változásról változásra (Rozsnyai Krisztina)  
  • Az azonnali jogvédelem kialakult gyakorlatának problémái I. (Baranyi Bertold)  
  • Az azonnali jogvédelem kialakult gyakorlatának problémái II. (Aszalós Dániel)  
  • A választási és népszavazási jogviták perjogi kérdéseinek összehasonlító elemzése (Forgács Anna)  
  • A jogorvoslati rendszer átalakításából adódó kihívások (Kis Krisztián)  
  • A semmisség jogintézményének aktuális kérdései (Barabás Gergely)  
  • A felülvizsgálati eljárás új rendszere a gyakorlatban (Papp Dorottya)
     

Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar – Pázmány terem
(1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. földszint.)
Időpont: 2022. november 25. 13-17 óra
Jelentkezési határidő: 2022. november 15.

A konferencia ingyenes, de regisztrációhoz kötött: Aktuál Kp. (ingyenes MÜK-ELTE-MJE konferencia)

 

Forrás: https://jogaszegylet.hu/

3521