150 éves a magyar alkotmány- és jogtörténelem

150 éves a magyar alkotmány- és jogtörténelem

150 éves a magyar alkotmány- és jogtörténelem

 

Tudományos konferencia az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke és az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH) szervezésében.

2022. november 25-én délelőtt 10 órától konferenciát rendezünk, amelynek aktualitását Hajnik Imre Magyar alkotmány- és jogtörténelem című könyvének első kötete (az első, kifejezetten magyar alkotmány- és jogtörténeti tankönyv) megjelenése, valamint a jogtörténet oktatására 1872-ben kiírt és végül Hajnik által elnyert egyetemi tanári pályázat 150. évfordulója adja.

A szimpózium első részében tanszékünk jelentős professzorainak életútját, a magyar jogtörténet tudományára és oktatására, valamint a tudományos és politikai életre gyakorolt hatását mutatjuk be röviden, míg a szünet utáni második rész tudomány- és oktatástörténeti megközelítésben prezentálnak egy-egy, a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék története szempontjából fontos témát.

A konferencia szervezői szeretettel várnak minden jogtörténész, valamint a jogtörténet iránt érdeklődő történész és jogász kollégát.

Időpont: 2022-11-25 10:00

Helyszín: ELTE ÁJK Kari Tanácsterem

 

 

Forrás: Jogtudományi Hírlevél 2022/19. (2022. 11. 22.)

3538