Rugalmasság, minőség, felelősség, öntevékenység!

teszt

oldalcim

Rugalmasság, minőség, felelősség, öntevékenység!

oktatoi_ertek__DSC0425

A júliusban eltervezett „Összmunkatársi értekezlet és összoktatói továbbképzés” az augusztus végi járványhelyzethez igazodva összoktatói értekezletre módosítva zajlott a meghívott vendégek, karunk oktatói és hivatásos állományú dolgozói részvételével. Az Oktatási Központ I. előadótermébe szervezett rendezvényből, a koronavírussal kapcsolatos biztonsági előírásokra figyelemmel, az első nap délutánjára tervezett oktatás-módszertani továbbképzés is elmaradt, a másnapi előzetesen tervezett kislétszámú, interaktivitáson alapuló workshopokkal együtt. Az oktatás-módszertani képzés így előadások formájában zajlott.

Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok dékán, köszöntötte az értekezleten megjelenteket; Boda József ny. nb. vezérőrnagyot, a Belügyminisztérium, mint fenntartó képviseletében, egyetemünk rektorát, Koltay Andrást, Dsupin Ottó r. dandártábornokot a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ főigazgatóját.

Ruzsonyi dandártábornok a helyzethez igazodó rugalmasságot, a minőségi munkát, a felelős feladatellátást és a szükség szerinti öntevékenységet emelte ki a kar előtt álló oktatási év elvárt, meghatározó oktatói jellemzőinek. Mint mondta, az értekezlet elnevezés- és programváltoztatása is ezt a rugalmasságot vetíti előre, a minőségi munka pedig, ha úgy alakul a vírushelyzet, professzionálisabb on-line oktatást jelent, miközben felelősen eleget kell tenni a karunkat választó hallgatók és megrendelőink várakozásainak, elvárásainak. Rövid köszöntőjének befejezéseként egyebek közt oklevéllel ismerte el a Kórházfőparancsnoki Támogató Törzsben kiemelkedően helytálló oktatók munkáját, ismertette Ürmösné Simon Gabriella, az Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus vezetőjének egyetemi docensi kinevezését.

Koltay András rektor, vezetői köszöntője, feladatszabása bevezetéseként megemlítette, hogy nemrégiben búcsúlátogatást tett az RTK volt, Farkasvölgyi úti objektumában. Az elhagyott épületek szívbemarkoló látványa mellett felemelő volt az egyik ottmaradt, az NKE Tomfa szakosztályának bemutatójára invitáló plakát szakszerű szakmai üzenete. Megköszönte a karnak, hogy vírushelyzetben is sikerült magas színvonalon befejezni az előző félévet, miközben a hallgatók és oktatóik egyúttal szintén helytálltak a haza szolgálatában. Ebben is kifejeződött, hogy a karon meghatározóan gyakorlati képzés zajlik. Kifejezte reményét, hogy sikerül a soron következő félévet normál rendben lebonyolítani, zárni. Azonban az esetleg romló víruskörnyezethez igazított tanrendben is kérte, hogy a hallgatókkal szigorúan, de szeretettel bánjanak oktatóik. Végezetül sikeres, de szívmelengető tanévet kívánt.

Boda vezérőrnagy a Belügyminisztérium vezetésének üdvözletét átadva elmondta milyen jóleső érzés töltötte el, amikor az előző félévben a vírushelyzet közepén az országos rendőrfőkapitány műveleti helyettese, Kuczik János r. dandártábornok kifejezte elismerését a határon szolgáló hallgatókkal, oktatóikkal kapcsolatban. Kérte a kart, hogy oktatói a következő félévben is hasonló elismerésre méltó szorgalommal, példamutatással végezzék az ehhez biztosított, nagyon kulturált körülmények közt feladataikat.

Dsupin r. dandártábornok is kifejezte elismerését a hallgatók helytállásával kapcsolatban, ami egyben bizonyítja az ORFK – NKE együttműködési megállapodásának jó működését.

Christián László r. ezredes, oktatási rektorhelyettes röviden szólt az egyetemi járványügyi operatív törzs folyamatos működéséről, legfrissebb információkkal is szolgálva. Külön szólt, az NKE egyetemi oktatásának népszerűségét, hatékonyságát szolgáló innovációkról, végezetül, főszerkesztőként a Magyar Rendészet várható számainak tartalmáról.

A továbbiakban a dékánhelyettesek ismertették szakterületeik aktualitásait", amelyek között kiemelt jelentőséggel bírtak a nemzetközi tudományos láthatóságot biztosító és jövőre vonatkozó kérdések. 

Zárásként pedig Krauzer Ernő r. ezredes szólt a belügyi vezetőképzés kari vonatkozásairól tartott előadást, Balla József r. ezredes tanszékvezető pedig a rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak tapasztalatait ismertette.

Másnap, az összoktatói továbbképzés keretében, a dékáni köszöntés után Ollé János a Pannon Egyetem, Digitális Módszertani Intézet, intézetvezetőjeként osztotta meg tapasztalatait „A távoktatásról a felsőoktatásban – dilemmák, módszertani megközelítések” címmel. Kopp Erika az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Intézetétől „A fejlesztő értékelés a felsőoktatásban” témában született tanulságokat ismertette karunk oktatóival. Malét-Szabó Erika r. alezredes, a Belügyminisztérium főtanácsadójaként az alkalmassági vizsgálatok átalakulásának legfrissebb aktualitásait mutatta be, majd Hegedűs Judit, a szakmai továbbképzési napot szervező Rendészeti Magatartástudományi tanszék vezetőjeként foglalta össze a nap tanulságait.

Szerző: Deák József

Fotó: Bodó Pál

 

Forrás: https://rtk.uni-nke.hu/hirek 

thisContent

702