Játék alapú oktatás az egyetemen

teszt

oldalcim

Játék alapú oktatás az egyetemen

IMG_20200915_190531

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának dedikált célja, hogy az intézményben a legmodernebb, kreatív oktatási módszereket előtérbe helyezve folyjon a képzés. Ennek érdekében a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar civil és katonai oktatási portfóliója is gazdagodott az idei tanévtől: megjelentek a szinte tisztán játék alapú oktatási (Games Based Learning) metódussal dolgozó tantárgyak. Ezzel a lépéssel kar és az egyetem a hazai felsőoktatási szegmensben, de akár regionálisan is egyedülálló, nagy hozzáadott értékkel és innovációs potenciállal rendelkező képességet teremtett meg. 

Napjainkban a gyorsan átalakuló élethelyzetek és változatos szakmai kihívások megkövetelik, hogy ne csak a kritikai, de a kreatív gondolkodásunkat is gyakran alkalmazzuk. Ennek tudatos fejlesztésére készülnek az úgynevezett „komoly játékok” (serious games), azaz a puszta szórakozáson túl oktatási, vagy képzési célok elérésének segédeszközeként is alkalmazható, de ugyanakkor élvezhető, aktív hallgatói részvételt megkövetelő platformok.  Bizonyos értelmezés szerint a komoly játékok közé tartoznak a modern angolszász hadijátékok (wargame) is.

Az elmúlt hét folyamán a kar alap és mesterszakos diákjai ilyen oktatási platformokkal ismerkedhettek meg, amelyeket a tanórák keretében ki is próbáltak. A gyakorlati foglalkozást természetesen megelőzte az alapos elméleti felkészítés, ahol a feldolgozott szituációk hadtörténeti kontextusának és a hadijátékok módszertanának megismerésére részletesen is kitértünk. A wargame során a katonai vezetői döntések kerültek a középpontba, amelyek minőségének felmérésére, illetve magának a döntéshozatalnak a fejlesztésére az ilyen játékok kifejezetten alkalmasak, hisz a 19. század elején, Poroszországban pontosan ez volt a megalkotásuknak a tulajdonképpeni célja.

A szükséges elméleti ismeretek megszerzése után tehát a hallgatók katonai döntéshozatalban való jártassági szintjüknek megfelelő egyéni vagy kis csoportos feladatot kaptak, amely során egymás ellen, kompetitív módon igyekeztek akaratukat érvényesíteni. A hadijáték során a befolyásoló körülmények, mint például a terep sajátosságainak helyes felmérése, illetve a saját és az ellenfél lehetőségeinek, képességeinek felismerése (tehát csupa valós szempont) és némi szerencse által juthattak közelebb a győzelemhez.

A játék alapú oktatás sajátossága, hogy a résztvevők számára adott a lehetőség, hogy a fenti körülményeket, és azok hatásait oktatói moderálás mellett, de mégis önállóan, a folyamat menetében a gyakorlatban fedezzék fel, így az jobban rögzüljön bennük, mint a hagyományos frontális oktatás során. Nem utolsó sorban pedig nem csak a „hadi”, de a „játék” elem érvényesülése is tetten érhető volt, mert az abszolút pozitív visszajelzések alapján a tanulás élvezetté, sőt szórakozássá vált!

Fotó és szöveg: Harangi-Tóth Zoltán őrnagy

 

Forrás: https://hhk.uni-nke.hu/hirek

thisContent

788