Doktoranduszoknak és kutatóknak hirdet pályázatot az NKE rektora

teszt

oldalcim

Doktoranduszoknak és kutatóknak hirdet pályázatot az NKE rektora

Doktori képzésben részt vevő hallgatók és PhD, vagy CSc fokozattal már rendelkező kutatók számára hirdet pályázatot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) rektora. A pályázat a bölcsészet- és társadalomtudományok támogatását célozza.

A program célja a kiemelkedő tudományos eredményeket felmutató doktoranduszok és PhD, vagy CSc fokozattal már rendelkezők kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, illetve egyéb tudományos tevékenységük ösztönzése. Olyan doktoranduszok és kutatók pályázhatnak, akik bölcsészet- vagy társadalomtudományi mesterképzésben szerzett oklevéllel, vagy azzal egyenértékű egyetemi diplomával rendelkeznek.

A pályázatban az alábbi témák részesülnek kiemelt figyelemben:

a)     19-20. századi magyar és nemzetközi eszme- és művelődéstörténet,

b)     A közép-európai térség országainak, nemzeteinek, kultúráinak összehasonlító története,

c)      Az éghajlat és a természet változásai és az ember alakította táj története a Kárpát-medencében,

d)     Az emberi jogok és a kereszténység összefüggései,

e)     Klasszikus magyar politikai gondolkodás (1790-1920),

f)      Liberalizmus és/vagy demokrácia,

g)     Konzervativizmus, politikai realizmus és kereszténység,

h)     Az európai védelempolitika a 2020-as években,

i)       A német kül- és biztonságpolitika a 2020-as években,

j)      Közép-Európa euró-atlanti kapcsolatai és érdekérvényesítő lehetőségei a változó nemzetközi rendben,

k)     Modern fiskális, monetáris és pénzügyi politikák a XXI. században,

l)       A visegrádi országok gazdasági fejlődése, versenyképessége és integrációja,

m)    Digitalizáció és vállalati versenyképesség a XXI. században,

n)     Kiberdiplomácia és kiberhadviselés, avagy a nemzetek közötti konfliktusok rendezésének lehetőségei a kibertérben,

o)     Az új információs technológiák hatása az emberre, a társadalmi együttélésre és az állam működésére,

p)     Az Európai Unió belpolitikája: szuverenitás és föderáció az Európai Unióban,

q)     Az Európa Tanács Miniszteri Bizottság magyar elnökségének fél éve: a magyar érdekérvényesítés eszközei a nemzetközi politikai színtéren,

r)      egyéb.

A sikeres pályázóknak a futamidő végére publikációkat, vagy publikálásra alkalmas kéziratot kell készíteniük, emellett részt kell venniük az NKE Eötvös József Kutatóközpontjának tudományos munkájában. A nyertes pályázók január 1-től, egy éven át, havi 200-500 ezer forint hozzájárulásban részesülhetnek. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 29. 23:59. A pályázat ügyében felvilágosítás dr. Szopkó Anett irodavezetőtől kapható: ejkk@uni-nke.hu

A pályázat benyújtási feltételeiről és tartalmáról további részletek IDE kattintva érhető el. A pályázattal összefüggésben kezelt személyes adatokról bővebb tájékoztatás az ALÁBBI elérhetőségen található.

Pályázni az alábbi ŰRLAP kitöltésével lehet.

 

Forrás: https://www.uni-nke.hu/hirek

thisContent

954