Kvíz – általános szabályok

Kvíz – általános szabályok

Szavazás cím

A kvízjáték célja, hogy a szórakoztatás mellett új ismeretek megszerzését, terjesztését, bővítését is lehetővé tegye, amely egyben küldetésünk záloga is. Az adott játék befejeztével az eredmény kiszámítására automatikusan azonnal sor kerül. Az oldalon megjelenik a felhasználó saját, valamint a kvízjátékban korábban részt vett más felhasználók eredménye. Az egyéni eredmények felhasználónévvel jelennek meg, vagy jeligével, ha valaki a regisztrációnál vagy később ilyet megadott. A játékos egy külön oldalon nyomon követheti a játék összes eddigi fordulóin elért eredményeit is.

A kvízjáték során általában egy 8-10 egyválasztós kérdést tartalmazó sor jelenik meg. A kvíz megfejtője a feltett kérdésre több válasz közül csak egyet választhat ki, mert minden esetben csak az egyik válasz helyes. Amennyiben helyes választ ad a kitöltő személy, akkor megjelenik a „helyes” szó, ha helytelen a válasz, akkor a „helytelen” kifejezés jelenik meg. Mindkét esetben a minősítő kifejezés (helyes, illetve helytelen kifejezés) mellett a helyes válasz mögötti szakirodalmi ismeretanyag is olvasható lesz. A válaszadás során a rendszer csak az első próbálkozás eredményét rögzíti. 

Egyes esetekben úgynevezett kvízlearning módszert követve, játékos ismeretellenőrzésre, illetve ismeretszerzésre irányuló megoldást is alkalmazunk. A szabályok többnyire megegyeznek az előzőekben ismertetett szabályokkal. E játék során mindaddig nem lehet továbblépni a következő kérdésre, amíg nem kattint a helyes válaszra. A helyes válasz megtalálásához ez esetben is kellő szakirodalmi anyag bukkan fel a minősítő kifejezés mellett. Az alkalmazott módszer lényege, hogy a felbukkanó helyes válaszban elrejtünk olyan ismereteket, információkat, amelyekre a következő kérdések valamelyikében rákérdezhetünk. Ezzel kívánjuk a véletlenszerűséget kiiktatni a játékunkból.

Tervezzük kvízverseny rendszerbe állítását is, amelyen a játékosok több fordulón keresztül összemérhetik egymással tudásukat. Az ezen való részvétel feltételeit és szabályait az adott kvízverseny meghirdetése során tesszük közzé a honlapunk főoldalán található SZAKMAI HÍREK, ESEMÉNYEK menüpontban.

166