Lektoroknak

Lektoroknak

A Belügyi Szemle szakmai, tudományos folyóiratban lektorált tanulmányokat közlünk. A Belügyi Szemle által közölt tanulmányok, műfajtól függetlenül, kettős vaklektoráláson mennek keresztül. A Szerkesztőségünkhöz beérkező kéziratok többszempontú lektorálásra kerülnek abból a célból, hogy milyen mértékben illeszkednek a lap által gondozott tématerületek valamelyikébe, megfelelnek-e a Belügyi Szemle tudományos standardjainak, valamint a formai követelményeknek. Amennyiben igen, úgy a Szerkesztőség a kézirat lektorálását kezdeményezi. A Szerkesztőség a lektori hálózatba az állam- és jogtudomány, a rendészettudomány, a vízügyi tudomány, valamint e tudományterületek határtudományainak legjelesebb hazai képviselőit kéri fel, ami által a Belügyi Szemlében megjelenő cikkek szerzői tudományos megítélésének egyik legfontosabb biztosítéka valósulhat meg. A lektori hálózat tagjai az általuk művelt szakterülethez kapcsolódó közleménytervezeteket kapják meg esetenként úgynevezett vaklektorálásra. Amennyiben a közlemény lektorálása olyan különleges szakértelmet igényel, amelynek művelője nem szerepel a lektori hálózatban, a Szerkesztőség esetileg felkéri lektorálásra az adott téma szakértőjét. A lektori hálózat tagjainak nevét – az érintett hozzájárulása esetén – a Belügyi Szemle folyóirat főoldalának információk főmenüpontjának almenüjében tüntetjük fel.

Amennyiben szeretne lektorként közreműködni a szerzők által benyújtott közlemények elbírálásában, de még nem szerepel lektori nyilvántartásunkban, kérjük, hogy jelentkezését juttassa el Szerkesztőségünkbe a szerkesztoseg@belugyiszemle.hu e-mail címen. A további teendőkről írásban kap értesítést.

A továbbiakban a Lektori tájékoztató almenüpont, majd a tájékoztató végén a Lektori sablon nyitható meg, amely alatti tartalmakat csak a lektori névjegyzékbe felvett és regisztrált lektorainknak van lehetőségük olvasni a BELÉPÉST követően.

224