Szerkesztőbizottság

Szerkesztőbizottság

A szerkesztőbizottság összetételében jelentős változás állt be 2020 első negyedévében. Az MTA IX. Osztály Állam- és Jogtudományi Bizottság folyóirat-besorolási feltételrendszere szerint az „A” kategória feltételeit tartalmazó lista első pontja megköveteli, hogy a szerkesztőbizottsági tagok minimum öt intézményből és három országból származzanak. E feltételrendszernek megfelelően a Szerkesztőbizottság összetétele 2020. március 1-jétől az alábbiak szerint változott meg.
 

A Belügyi Szemle szerkesztőbizottsága

A szerkesztőbizottság elnöke: Dr. Felkai László, közigazgatási államtitkár, Belügyminisztérium

A szerkesztőbizottság titkára: Prof. dr. Dános Valér ny. r. vezérőrnagy, egyetemi magántanár 
 

A szerkesztőbizottság tagjai:

Prof. dr. Finszter Géza, a Magyar Tudományos Akadémia doktora

Prof. dr. Gál István László, tanszékvezető egyetemi tanár

Prof. dr. Haller József, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, tanszékvezető egyetemi tanár

Prof. dr. Herke Csongor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, tanszékvezető egyetemi tanár

Prof. dr. Kecskés László, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

Prof. dr. Kerezsi Klára, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi tanár

Prof. dr. Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Médiatanács elnöke, egyetemi tanár

Prof. dr. Korinek László, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

Prof. dr. Maróth Miklós, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

Prof. dr. Mezey Barna, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, tanszékvezető egyetemi tanár

Prof. dr. Patyi András alkotmánybíró, egyetemi tanár

Prof. dr. Polt Péter, legfőbb ügyész, egyetemi tanár

Prof. dr. Sándor István, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, tanszékvezető egyetemi tanár

Prof. dr. Tóth Mihály, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, tanszékvezető egyetemi tanár

Dr. Ludek Michalek, a Cseh Rendőr Akadémia tagja, egyetemi tanár (Csehország)

Dr. habil. Philipp Fluri ügyvezető, Genfi Biztonságpolitikai Központ (Svájc)

Dr. h.c. Detlef Schröder, az Európai Unió Rendészeti Képzési Ügynökségének korábbi ügyvezető igazgatója (Németország)

Prof. Dr. Wei Changdong, Kelet-Kínai Állam- és Jogtudományi Egyetem, Shanghai, egyetemi tanár (Kína)

Prof. Dr. Lam, Kwok Yan, Nanyang Műszaki Egyetem (Szingapúr)

219