teszt

oldalcim

Archiválási politika

Archiválási politika

A Belügyi Szemle Szerkesztősége annak felelősségteljes tudatában, hogy az 1953-ban indult belügyminisztériumi szakmai, tudományos folyóirat fellelhető lapszámainak megőrzése, kezelése páratlan történelmi értékkel bír, az alábbi archiválási irányelveket tartja mérvadónak.

A közel hetvenévnyi archivált tudományos és szakmai adatbázishoz előre meghatározott feltételekhez kötött a hozzáférés, az alábbiaknak megfelelően:

A korábbi lapszámok meglévő köre (PDF-formátumban) előzetes egyeztetés mellett érhető el a kutatói, az oktatói tevékenységhez, a szakmai munkához. A felhasználás, hivatkozás során minden esetben fel kell tüntetni annak származási helyét, a tudományterületnek megfelelő hivatkozási szabályoknak megfelelően.

A Belügyi Szemle régmúltból fennmaradt, felbecsülhetetlen történeti értéket képező lapgyűjteményéhez az érdeklődő személyeknek külön engedély alapján biztosítja a Szerkesztőség a betekintést. Ezen anyagok felhasználását, hivatkozásait minden esetben előzetesen kell bejelenteni és dokumentálni.

A Belügyi Szemle szerzői nem fizetnek és nem kapnak díjat semmilyen jogcím alatt a tudományos cikkek megjelentetéséért.

A Belügyi Szemle a tanulmányok szabad hozzáférésű olvashatósága tekintetében a hathónapos embargós zárt hozzáférési módot, még a könyvismertetések és az interjúk, valamint a fórum rovatba megjelentetett tanulmányok esetében a nyílt (gold) azonnali szabad hozzáférési módot követi és alkalmazza.

A Belügyi Szemle szerkesztőségének megküldött tanulmányok bírálat (lektorálás) utáni változatát, valamint a kiadói változat nyomtatott és elektronikus (pdf) változatának  elektronikus felületeken történő nyilvános közzétételét a kiadó a megjelentetéstől számított hathónapos időszakra a folyóirat szerzőinek megtiltja. A kiadói tiltás nem vonatkozik a Belügyi Szemle online különszámaiban megjelenő tanulmányokra, valamint a nyomtatott és online számokban megjelenő könyvismertetésekre, portrékra, valamint interjúkra. 

A Belügyi Szemle a megjelentetett tanulmányok kiadói változatát pdf formátumban a hathónapos embargós zárt időszakot követően megjelenteti (archíválja) a Belügyi Szemle OJS archívumában, valamint a REAL-MTA Könyvtárának repozitóriumában.     

Az OJS rendszer archívuma a következő URL linken érhető el: https://ojs.mtak.hu/index.php/belugyiszemle/issue/archive    

thisContent

232