Szerzői útmutató

Szerzői útmutató

Ebben a menüpontban az egyes almenük nevére kattintva a szerzői útmutató, a szerzői nyilatkozat, az MTMT-ről, A MATARKA-ról, az ORCID/DOI-ról, az OJS 3.0, a Tudományos integritás és az Open Access almenük tartalmát találja. A szerzői útmutató a kéziratok formai és tartalmi követelményéről tartalmaz releváns információkat, és ismerteti a hivatkozási feltételeket. Amennyiben szeretné a folyóiratunkban szerzőként megjelentetni közleményét, kérjük az alábbi instrukcióknak megfelelő formában juttassa el azt a Szerkesztőségünkbe, szerzőként történő regisztrációt követően.

A Belügyi Szemle szakmai, tudományos folyóiratban olyan tanulmányok, közlemények kerülnek megjelentetésre, amelyek témájukban kapcsolódnak a lap által preferált tudományterületekhez, és megfelelnek az előírt formai követelményeknek.

Az MTMT (Magyar Tudományos Művek Tára) bibliográfiai adatbázis az oda feltöltött tudományos és szakmai közlemények adatait tartalmazza. A MATARKA a Magyarországon megjelenő tudományos és szakmai folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshetőségét teszi lehetővé. Az ORCID/DOI egyedi digitális azonosítást nyújt a közlemények szerzői számára hazai és nemzetközi viszonylatban. Az OJS (Open Journal Systems) a tudományos folyóiratok online közzétételének és kezelésének nyílt forráskódú megoldása.
Az almenük használata közül a szerzői nyilatkozat regisztrációhoz kötött.

Az Open Journal Systems folyóirat kezelő és szerkesztő rendszer a tudományos folyóiratok online közzétételének és kezelésének nyílt forráskódú megoldása. A Belügyi Szemle 2020.05.15-től az OJS 3.0 rendszer alkalmazásával teszi elérhetővé a bejelentkezési felületet, amely az adminisztrátori regisztrációt követően válik elérhetővé a szerzők számára.

A bejelentkezési felület az alábbi linken érhető el:

https://ojs.mtak.hu/index.php/belugyiszemle/login

 

Szerzői útmutató
 

Általános közlési elvek

A Belügyi Szemle olyan tudományos, szakmai közleményeket fogad be és jelentet meg, amelyek elsősorban a rendvédelemmel, a közrenddel és a közbiztonsággal, a biztonságpolitikával, az önkormányzatisággal összefüggő kérdésekkel, a társadalmi devianciákkal foglalkozik, valamint a rendészet kérdéseit kriminológiai, kriminálszociológiai, büntetőjogi és rendészeti szempontból elemzi és értékeli. Mindezek mellett helyet kapnak a vízügyi, a pszichológiai, az orvostudományi és más határtudományokhoz kapcsolódó tanulmányok is.

A beküldött közlemény visszaigazolása során a Szerkesztőség tájékoztatja a szerzőket a beküldött kézirat befogadásáról és a megjelentetés várható időpontjáról.


A Belügyi Szemle szerzői nem fizetnek és nem kapnak díjat semmilyen jogcím alatt a tudományos cikkek megjelentetéséért.
 

A Belügyi Szemle szerkesztőségének megküldött tanulmányok bírálat (lektorálás) utáni változata, valamint a kiadói változat nyomtatott és elektronikus (pdf) változata a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC-ND 2.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/) feltételei szerint publikált Open Access közlemények, amelynek szellemében a cikkek bármilyen médiumban szabadon felhasználhatók, megoszthatók és újraközölhetők, feltéve, hogy az eredeti szerző és a közlés helye, illetve a CC License linkje feltüntetésre kerülnek.


Terjedelem

A kézirat elfogadható terjedelme tanulmányok esetében általában 20-40.000 leütés (kb. 10-20 oldal). A kéziratban ábrák és képek is szerepelhetnek. A beküldött kézirat első lábjegyzetében – amennyiben ez releváns – a támogatási forrásokat fel kell tüntetni. A beszámolók, recenziók terjedelme lehetőleg ne haladja meg a 8-12.000 leütést (kb. 4-8 oldal).
 

A közlemény szerkezete és formája

A közlemény a szerző nevével (középre, Times New Roman 12-es betűmérettel, félkövér kiemeléssel) kezdődik. A szerző neve alá a közlemény címe (középre, Times New Roman 15-es betűmérettel, félkövér kiemeléssel) és annak angol nyelvű fordítása kerül (középre, Times New Roman 12-es betűmérettel, kiemelés nélkül).

Ezt követi egy legfeljebb 2000-2500 leütésszámú magyar és angol nyelvű absztrakt, valamint öt-öt kulcsszó magyar és angol nyelven (1,05-ös sortávolsággal, Times New Roman 11-es betűmérettel). A szerzőnek, a közlemény címének az absztraktnak és a kulcsszavaknak az előbbiekben ismertetett feltüntetése mellett, a cikk iránti érdeklődés felkeltése érdekében, a honlapon történő közzététele mellett kérjük a cikk maximum 2500 karakterszámú téziseinek ismertetését is. A tézisek megadása nem feltétele a cikk megjelentetésének, az csupán a honlapon megjelenítendő médiamarketing célokat szolgál.

A közlemény szöveges részét 1,05-ös sortávolsággal, Times New Roman 11-es betűmérettel kell elkészíteni, a felhasznált irodalom jegyzékét a kézirat zárásaként kell feltüntetni. Szövegközi kiemelésként dőlt formázást szükséges alkalmazni a szó szerinti hivatkozások esetén. Félkövér formázás kizárólag a fejezetcímek esetén alkalmazandó. A fejezetcímek sorszámozás nélkül kerüljenek megjelenítésre, Times New Roman 13-as betűmérettel, félkövér kiemeléssel. Ritkítás (a karakterek közötti távolság módosítása), VERZÁL (a folyó szöveg egyes elemeinek vagy részeinek NAGYBETŰVEL szedése), kiskapitális (small capitals) és aláhúzás nem alkalmazható a kéziratban.

A teljes kéziratot .docx formátumban kérjük a szerkesztoseg@belugyiszemle.hu e-mail címen a Szerkesztőségbe beküldeni.

A szerzői nyilatkozat letölthető és szerkeszthető űrlapját a Szerzői nyilatkozat almenüben találja meg, amelyet kitöltést követően Szerkesztőségünkbe azonnal beküldhet, a visszaküld gombra kattintva. Többes szerzői tanulmány esetén minden szerzőre nézve kérjük kitölteni a nyilatkozatot.
 

Hivatkozások

A Belügyi Szemle az APA (American Psychological Association) hivatkozási rendszert alkalmazza és várja el annak alkalmazását a szerzőktől. Az APA a nemzetközi életben az egyik legelterjedtebb hivatkozási rendszer. Az APA stílus egy olyan szöveges hivatkozási rendszer, amely azonnal biztosítja az olvasó számára, hogy lássa az információk forrását. A szöveges hivatkozások tipikusan a szerző vezetéknevét, a kiadás dátumát, és az idézett szöveg oldalszámát tartalmazza. Ennek a stílusnak a részletes  szabályrendszere vonatkozó instrukciókat alább tesszük közzé. Az APA egységes hivatkozási rendszer a Belügyi Szemle 2019/7-8. számától kerül alkalmazásra.


A Belügyi Szemle Szerkesztősége a Publication manual of the American Psychological Association (The Official Guide to APA style) 7-ik kiadásban megjelent hivatkozási szabályokat kéri alkalmazni a szerzőktől a benyújtott kéziratokban az alábbiak szerint.
 

  1. Folyóiratcikk DOI azonosítóval - A folyóirat neve dőlt betűs

McCauley, S. M. & Christiansen, M. H. (2019). Language learning as language use: A cross-linguistic model of chlld language development. Psychological Review, 126(1), 1-51. https://doi.org/10.1037/rev0000126

Zárójeles hivatkozás: (McCauley & Christiansen, 2019)

Mondatközi hivatkozás: McCauley & Christiansen (2019)
 

  1. DOI azonosító nélküli folyóiratcikk, URL hivatkozással - A folyóirat neve dőlt betűs

Ahmann, E., Tuttle, L. J., Saviet, M. & Wright, S. D. (2018). A descriptíve revlew of ADHD coaching research: lmplications for college students. Journal of Postsecondary Education and Disability, 31(1), 17-39. https://www.ahead.org/professional-resources/publications/jped/archived-jped/jped-volume-31    

Zárójeles hivatkozás: (Ahmann et al., 2018)

Mondatközi hivatkozás: Ahmann et al. (2018)
 

  1. Könyv DOI azonosítóval- A mű címe dőlt betűs

Brown, L. S. (2018). Feminist therapy (2nd ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000092-000

Zárójeles hivatkozás: (Brown, 2018)

Mondatközi hivatkozás: Brown (2018)
 

  1. Fejezetek szerkesztett könyvben - Az adott mű címe dőlt betűs

Balsam, K. F., Martell, C. R., Jones, K. P. & Safren, S. A. (2019). Affirmative cognitive behavior therapy with sexual and gender minority people. In G. Y. Iwamasa & P. A. Hays (Eds.), Culturaly responsive cognitive behavior therapy: Practice and supervision 2nd ed., (pp. 287-314). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000119-012

Zárójeles hivatkozás: (Balsam et al., 2019)

Mondatközi hivatkozás: Balsam et al. (2019)
 

  1. Folyóirat, újságcikk DOI azonosító nélkül - A folyóirat, újság neve dőlt betűs

Andersen, M. (2018). Getting consistent with consequences. Educational Leadership, 76(1), 26-33.

Goldman, C. (2018, November 28). The complicated calibration of love, especially in adoption. Chicago Tribune.

Zárójeles hivatkozás: (Andersen, 2018; Goldman, 2018)

Mondatközi hivatkozás: Andersen (2018) és Goldman (2018)
 

  1. Folyóiratcikk DOI azonosítóval több szerző esetén - A folyóirat neve dőlt betűs

Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kistler, R., Collins, W., Deaven, D., Gand1n, L., lredell, M., Saha, S.,  White,  G.,  Woollen,  J.,  Zhu,  Y. 1 Chelliah,  M.1  Ebisuzaki,  W.,  Higgins, W.,  Janowiak, J., Mo, K. C., Ropelewskf, C., Wang, J., Leetmaa, A., & Joseph, D. (1996). The NCEP/ NCAR 40-year reanalysis project. Bulletin of the American Meteorological Society, 77(3), 437-471. https://doi.org/10.1175/1520-0477(1996)077<0437:TNYRP>2.0.CO;2 

Zárójeles hivatkozás: (Kalnay et al., 1996)

Mondatközi hivatkozás: Kalnay et al. (1996)
 

  1. Folyóiratcikk DOI-val, egyéni és csoportos szerzők kombinációjával - A folyóirat neve dőlt betűs

De Vries, R., Nieuwenhuíjze, M., Buitendijk, S. E., & the members of Midwifery Science Work Group. (2013). What does it take to have a strong and índependent profession of midwifery?  Lessons from the Netherlands. Midwifery, 29(10), 1122-1128. https://doi.org/10.1016/j.midw.2013.07.007

Zárójeles hivatkozás: (De Vries et al., 2013)

Mondatközi hivatkozás: De Vríes et al. (2013)
 

 8. Magazinban megjelent cikk - A magazin neve dőlt betűs

Bergeson, S. (2019, January 4). Really cool neutral plasmas. Science, 363(6422), 33-34. https://doi.org/10.1126/science.aau7988    

Bustillos, M. (2013, March 19). On video games and storytelling: An interview with Tom Bissell. The New Yorker. https://www.newyorker.com/books/page-turner/on-videogames-and-storytelling-an-interview-with-tom-bissell 

Weir, K. (2017, January). Forgiveness can improve mental and physical health. Monitoron on Psychology, 48(1), 30.

Zárójeles hivatkozás: (Bergeson, 2019; Bustillos, 2013; Weir, 2017)

Mondatközi hivatkozás: Bergeson (2019), Bustillos (2013), és Weir (2017)
 

 9. Újságcikk - Az újság neve dőlt betűs

Guarino, 8. (2017, December 4). How will humanity react to alien life?  Psychologists have some predictions. The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/
news/speaking-of-science/wp/2017/12/04/how-wi II-humanity-react-to-alien-I ifepsychologists-
have-some-predictions 

Hess, A (2019, January 3). Cats who take direction. The New York Times, C1.

Zárójeles hivatkozás: (Guarino, 2017; Hess, 2019)

Mondatközi hivatkozás: Guarino (2017) és Hess (2019)


10. Internetes hivatkozás - A cím döntött

Amennyiben internetes írásra hivatkozik a szerző, ennek formája a szövegben (URL1), (URL2) stb. Az URL-hivatkozások az irodalomjegyzék legvégén szerepeljenek, tekintet nélkül az ábécé szerinti sorrendre.

A hivatkozás/letöltés időpontját nem kell feltüntetni.

URL1: Mongolia-China Relations. http://www.mfa.gov.mn/?p=29545

URL2: International Organization. http://www.imuna.org/resources/country-profiles/mongolia

URL3: Mongolian Peacekeepers Awarded UN Medal In South Sudan. 2017. https://unmiss.unmissions.org/mongolian-peacekeepers-awarded-un-medal-south-sudan
 

Ábrák, táblázatok, illusztrációk, képletek alkalmazása

Fotó

A fotó szélessége legalább 1500 pixel legyen. Ez biztosítja a 126 mm-es szövegszélességhez a 300 dpi felbontást, ami a jó minőségű nyomdai kivitel feltétele. Minden esetben kérjük a Word kéziratban elhelyezett, fentieknek megfelelő képet (tif, jpg, png stb.) külön fájlként is csatolni.


Ábra, grafikon

Az ábra és magyarázata legyen egyszerű és áttekinthető. A Wordben szerkesztett (SmartArt, Diagram) ábra, grafikon maradjon a dokumentumban szerkeszthető változatban, ne legyen képpé alakítva. Excel grafikon esetén kérjük, mellékeljék a forrásfájlt is minden esetben. A színes ábra nyomtatott formája fekete-fehér, ezért célszerű nagyobb kontraszt alkalmazása, grafikon esetében ajánlott különböző vonaltípus, kitöltési minta használata a látványosabb megjelenítés érdekében.

Táblázat

A táblázat minden esetben a Word táblázatszerkesztőjével megszerkesztve (áttekinthető, értelmezhető formában), a dokumentumban a kívánt helyen szerepeljen.

Matematikai képlet

Matematikai képlet alkalmazása esetén a MathType használatát kérjük. Az alkalmazás leírása a https://mathtype.hu.downloadastro.com linken található. A táblázatokat a lehető legegyszerűbben, függőleges vagy vízszintes oszlopos elrendezésben szükséges leadni. Ne kerüljenek bele speciális megoldások, árnyékok vagy domborodások.
 

További információk

Kérjük, az idegen nyelvű ábrák szövegét fordítsák le magyar nyelvre, vagy mellékeljék az idegen szavak fordítását. Magyar szövegkörnyezetben tizedesvesszőt használjanak, ne tizedespontot, a cikkben használt idézeteknél mindig jelöljék azok forrásait. Ha a szerző nem saját illusztrációit használja, akkor fel kell tüntetni annak forrását. A szerző feladata és felelőssége, hogy kiderítse a copyright tulajdonosát, és amennyiben az nem szabad felhasználású, engedélyt szerezzen a közléshez. Valamennyi tudományos folyóiratban megjelent cikk esetében a közlés elengedhetetlen feltétele a szerző(k) nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közölt tanulmány saját szellemi alkotásuk és tulajdonuk. A szerzői nyilatkozatot a Szerzői Nyilatkozat almenü megnyitását követően tudja kitölteni.
 

Felhasznált irodalom

A hivatkozások jegyzékét mindig a közlemény végén, ábécérendben szükséges megadni. A felhasznált irodalomban, valamint a lábjegyzetekben legfeljebb az irodalomjegyzékre vonatkozó utalások lehetnek.

Amennyiben azonos szerző(k)től ugyanazon évben több tanulmányra hivatkoznak, akkor a közleményeket az évszám után írt a, b, c stb. jelekkel kérjük megkülönböztetni mind a szövegközi hivatkozásban, mind a felhasznált irodalomban. A bibliográfiai adatoknak a szövegben és a felhasznált irodalomban egyezniük kell.

A szövegben említett személyek vagy intézmények teljes nevét kérjük az első előfordulásakor kiírni. Kérjük, az irodalomjegyzékben adják meg az idézett cikkek DOI- (Digital Object Identifier) kódját a fenti szabályok alapján. A DOI-k feltüntetése az irodalomjegyzékben kötelező. A CrossRef ügynökség több keresőt is biztosít saját adatbázisához, amelyek segítségével ellenőrizhető, hogy a hivatkozott irodalomjegyzékben szereplő közleményeknek van-e a CrossRef-nél regisztrált DOI azonosítója. Javasoljuk, hogy https://doi.crossref.org/simpleTextQuery internetes oldalt használják a szerzők a DOI azonosítók keresésére, mivel ez egy havi 5000 db korlát mellett igénybe vehető szabadszavas kereső, ahol akár az egész irodalomjegyzék bemásolható egy keresésbe.
 

Angol nyelvű cikkek esetében a felhasznált irodalomban szereplő hivatkozott magyar nyelvű közlemények címét angolul is kérjük megjeleníteni. 

Példaként: 

Ritecz Gy. & Sallai J. (2016). A migráció trendjei, okai és kezelésének lehetőségei 2.0 [Trends, reasons and management of migration]. Hanns Seidel Alapítvány.

Sallai J. (2013). A határrendészet első kézikönyve [The first manual of border control] In Gaál Gy. & Hautzinger Z. (Szerk.), A modernkori magyar határrendészet száztíz éve [Hundred and ten years of modern Hungarian border control] (pp. 35-52). Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozata.


Recenzió

Könyvismertető a szakfolyóiratokban szokásos formában és tartalommal kerül közzétételre. A Belügyi Szemle kb. 8.000-12.000 karakteres ismertetőket vár. A szerző(k) az elemzésben törekedjen a szaktudományos értelmezésre és közérthető fogalmazásra.

Kérjük, hogy az ismertetett mű kiadójától szerezzen be jó minőségű címlapfotót, amelyet a fokozott figyelemfelkeltés érdekében szintén megjelentetünk. A könyvészeti adatokat – szerző, szerkesztő, összeállító stb., teljes cím, (sorozat), kiadás helye, kiadó, évszám, összoldalszám – a szöveg végén, zárójelben kell feltüntetni. Egyebekben ugyanazok a követelmények érvényesek a recenziókra, mint a tanulmányokra.
 

A kézirat leadása

Havi folyóirat lévén a Belügyi Szemle tördelt levonatokat nem küld a szerzőnek, de elfogadás előtt elküldi egyeztetésre közleménye szerkesztett példányát, amelynek áttekintését és visszaküldését kérjük két munkanap alatt teljesíteni. Amennyiben olyan kisebb nyelvhelyességi, stilisztikai javítások szükségessége merül fel, amelyek a közlemény tartalmi lényegét nem érintik, a szerző részére történő visszaküldéstől eltekintünk. Abban az esetben, ha a vaklektorálást követően a szaklektor a tanulmány átdolgozását javasolja, a szerző közleménye szerkesztett példánya mellé megkapja a javasolt változtatásokra vonatkozó jegyzéket is, megfelelő határidő kitűzése mellett. Késedelmes visszaküldés esetén a közlemény megjelentetése a tervezett időponthoz képest jelentősen csúszhat. Amennyiben ezeket figyelembe véve a közlemény átdolgozása megtörténik, abban az esetben sor kerül annak megjelentetésére.
 

Leadási határidő

A folyóiratok tervezetten minden hónap 15-ig jelennek meg. A kéziratok leadása folyamatos. Kérjük a szerzőket, hogy vegyék figyelembe, hogy a beküldött kéziratok megjelenésének átfutási ideje 3-6 hónap, figyelemmel az éves és a féléves laptervre.

Az esetleges észrevételeket, kérdéseket a szerkesztoseg@belugyiszemle.hu e-mail címre várjuk.

222