Szerkesztőség

Szerkesztőség

A Szerkesztőség munkatársai:

Prof. dr. Dános Valér főszerkesztő, az állam- és jogtudomány kandidátusa, egyetemi magántanár. Közel negyven éve végez oktatói és tudományos tevékenységet a kriminológia, a büntetőjog, a rendészettudomány és ezek társtudományai területén.

Dr. Hornyik Zsuzsanna főszerkesztő-helyettes, szakterülete a szerzői jog, a nemzetközi jog és az EU-jog, valamint a bűnmegelőzés. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa.

Dr. Szabó Csaba PhD felelős szerkesztő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem volt tanársegédje. A Magyar Rendészet című folyóirat korábbi felelős szerkesztője.

Prof. dr. Boda József c. egyetemi tanár, idegennyelvi szaklektor, az Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar volt dékánja.

Dr. Hertelendi Lajos szerkesztőségi főmunkatárs, kooperatív szerkesztő, a rendvédelem különböző területein szerteágazó tapasztalattal rendelkező szakember.

Végh Zsuzsanna olvasószerkesztő, a korábbi Szerkesztőség szerkesztőségi titkára, olvasószerkesztője volt.

Luda Henrietta szerkesztőségi munkatárs, a korábbi Szerkesztőség szerkesztőségi munkatársa.

Cs. Csala Károly szerkesztőségi főmunkatárs, a Zsaru rendőrségi magazin volt főszerkesztője.

Varga Anita szerkesztőségi munkatárs.

228