Szerkesztőség

Szerkesztőség

A Szerkesztőség munkatársai:

Prof. dr. Dános Valér főszerkesztő, az állam- és jogtudomány kandidátusa, egyetemi magántanár. Közel negyven éve végez oktatói és tudományos tevékenységet a kriminológia, a büntetőjog, a rendészettudomány és ezek társtudományai területén.

Dr. Szabó Csaba PhD főszerkesztő-helyettes, Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, egyetemi docens.

Dr. Németh Viktor PhD felelős szerkesztő, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, egyetemi oktató, szakfelelős.

Prof. dr. Boda József c. egyetemi tanár, idegennyelvi szaklektor, az Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar volt dékánja.

Végh Zsuzsanna olvasószerkesztő, a korábbi Szerkesztőség szerkesztőségi titkára, olvasószerkesztője volt.

Cs. Csala Károly szerkesztőségi főmunkatárs, a Zsaru rendőrségi magazin volt főszerkesztője.

Luda Henrietta szerkesztőségi munkatárs, a korábbi Szerkesztőség szerkesztőségi munkatársa.

Fazekas-Pátyodi Szandra munkatárs.

 

228