belugyiszemle_header

Borbély Zsuzsanna - Cieleszky Péter - Csizner Zoltán - Éberhardt Gábor - Pesti Tünde - Schmidt Laura - Veprik Zita - Vizvári Fanni

Nemzetközi Rendészeti Figyelő I.

Nemzetközi Rendészeti Figyelő I.

Absztrakt

A Belügyminisztérium szakmai, tudományos folyóirata a sajtó nyújtotta lehetőségek kiaknázásával teljesíti kettős küldetését:
• a belügyi igazgatás gyakorlatának gyors, pontos és hiteles tájékoztatását, valamint
• annak a szellemi fórumnak a megteremtését, amely az állam- és jogtudományok mellett egy új stúdium, a rendészettudomány számára kínál médiaműhelyt.
A tudományosság nem ismer országhatárokat, a kutatási eredmények nemzetközi megmérettetést igényelnek. Lapalapító elődeink jól tudták ezt. Idézzük fel a néhai főszerkesztő-helyettes, Nyerges Lajos munkásságát, aki már a hetvenes évektől kezdődően gazdag tartalommal, a jogállami minták közvetítésével, a kriminalisztika élenjáró eredményeinek bemutatásával gondozta a Szemle mellékleteként kiadott egykori Külföldi Figyelőt. A most jelentkező nemzetközi rovat nem csupán a régi értékek megőrzését tekinti hivatásának, hanem figyel korunk kihívásaira is. Külföldi orgánumok, mindenekelőtt a társadalomtudományok művelésében rangot szerzett szakfolyóiratok legértékesebb közleményeinek ismertetésével forrásokat nyit a Magyar Tudományos Akadémia által 2003-ban befogadott rendészetelmélet kutatói számára, hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán folyó oktatói és elméletképző munkához, támogatja a Rendészettudományi Doktori Iskola fő törekvését, a rendészettudomány jövendő művelőinek felkészítését, nem utolsó sorban pedig világméretű kitekintés biztosít a lap valamennyi olvasója számára. A Nemzetközi Rendészeti Figyelő műfaja megkívánja, hogy hűen tükrözze
vissza a bemutatásra kerülő tanulmányok eredeti tartalmát. Kétségtelen, hogy helyes értelmezés szerint a recenzió tartalmazhat személyes benyomásokat és kritikai észrevételeket, jelen esetben azonban a hangsúlyt az idegen nyelvű szakirodalomban megfogalmazott gondolatok torzításmentes közreadására helyezzük. Amennyiben, reményeink szerint, sikerül a Figyelő eredeti programjának megvalósítása, akkor annak fő küldetése lesz az olvasók rendszeres tájékoztatása a nemzetközi szakirodalom aktuális témáiról. Célszerű az új rovat leendő szerzőit arra késztetni, hogy az ide szánt írásaikat ezzel a gondolatközlő, szöveghű szemlélettel készítsék el. Ha mindenki, aki ismertetésre fog vállalkozni, egyéni ízekkel ruházná fel írását, éppen a lényeg, a tájékoztatás veszne el. A tudományos élet iránt érdeklődők számára előnyt jelent, ha rendelkeznek a szükséges kritikai készséggel, amit a Figyelő csak erősíthet, noha maga nem vitafórum. Ugyanakkor az itt megjelenő írások színes tematikája, az elméleti jártasság szélesedő horizontja a pályakezdő kutatók értékelő képességeit gyarapítja, alkalmassá téve őket arra, hogy a későbbiekben maguk is sikerrel jelenjenek meg nemzetközi fórumokon. Reményeink szerint az új rovat felkelti majd a rendészet irányító és végrehajtó
szakembereinek a figyelmét is, akik tapasztalatokat gyűjthetnek arról, miként lehetséges a praxisban felhasználni a tudományok eredményeit, és hogyan lehetséges a gyakorlat támogatására partnert keresni a kutatókban. A Nemzetközi Rendészeti Figyelő bemutatkozó száma a Rendészettudományi Doktori Iskola hallgatóinak munkáit adja közre. A recenziók három téma köré csoportosíthatók:
• a rendészeti igazgatás és a biztonság modern megközelítése;
• a hatékonyság és a törvényesség, mint a rendészet legitimációjának alapja;
• a rendészet feladatai világjárvány idején.

Kulcsszavak

Nemzetközi Rendészeti Figyelő, Belügyminisztérium, belügyi igazgatás
1297