belugyiszemle_header

Horváth Eszter

A büntethetőség elévülése a jogalkalmazó szemszögéből

A büntethetőség elévülése a jogalkalmazó szemszögéből

Absztrakt

A szerző áttekintést nyújt arról, hogyan alkalmazzák a büntetőjogi felelősségre vonás elévülési idejét a magyar jogi gyakorlatban.

Kulcsszavak

büntetőjogi felelősség, elévülési idő, Magyarország
1355