belugyiszemle_header

Minkó-Miskovics Mariann – Szabó Csaba

A polgári és a haditechnikai felhasználású eszközök szabályozásának hazai és nemzetközi kérdései

A polgári és a haditechnikai felhasználású eszközök szabályozásának hazai és nemzetközi kérdései

Absztrakt

A polgári és a haditechnikai felhasználású eszközök jogi szabályozása marginális, nem különösebb jelentőséggel rendelkező területnek tűnhet. Ez a szabályozás ugyanakkor szektorálisan jelentősnek tekinthető, különösen az egyes szektorokon belül, így a polgári lőfegyverekkel és tartozékaikkal, illetve a haditechnikai termékekkel foglalkozó szervezetek számára. A szabályozás ugyanakkor egy átfogó, több európai uniós és magyar jogszabályból álló, viszonylag szűk körű jogalkalmazói gyakorlattal rendelkező rendelkezéshalmazt alkot, amelynek részletes magyar vizsgálatára eddig még egyáltalán nem került sor.

Kulcsszavak

polgári lőfegyverek, haditechnika, jogalkotás, jogértelmezés
1775