belugyiszemle_header

Tóth Nikolett Ágnes

Szemelvények a belügyi sport, a labdarúgás és a sportrendezvények biztosításának 20. század eleji történetéről

Szemelvények a belügyi sport, a labdarúgás és a sportrendezvények biztosításának 20. század eleji történetéről

Absztrakt

Jelen tanulmány a „Szemelvények a 20. század eleji belügyi sport világából” címmel a Belügyi Szemlében megjelent írás folytatása, melyben bemutattam, hogy a hivatásos állomány sportolási lehetőségei hogyan és miért alakultak ki, illetve ennek milyen történeti előzményei voltak. Ennek feltárása mellett a tanulmányban szerepelnek szemelvények a labdarúgás történetéből hazai és nemzetközi kitekintéssel, valamint a 20. század első felét érintő szabályozó normák a sportrendezvények biztonságos lebonyolításáról is, az 1900-as évek elejétől kezdve, visszatekintve a labdarúgás eredetének a történetére is.

Kulcsszavak

belügyi sport, labdarúgás, sporttörténet, sportrendészet
2227