belugyiszemle_header

Kalmár Ádám

Gondolatok „A hadtudománytól a rendészettudományig – Társadalmi kihívások a nemzeti összetartozás évében” című kötetről - Könyvismertetés

Gondolatok „A hadtudománytól a rendészettudományig – Társadalmi kihívások a nemzeti összetartozás évében” című kötetről - Könyvismertetés

Absztrakt

A 2020. esztendő rendhagyó volt a rendészettudomány művelői számára is. Különösen megmutatkozott ez az úgynevezett pécsi műhely vonatkozásában, amely 2001 óta első ízben volt kénytelen lemondani a hagyományosan Szent László ünnepnapja tiszteletére szervezett nemzetközi konferencia megrendezéséről. „A hadtudománytól a rendészettudományig – társadalmi kihívások a nemzeti összetartozás évében” címmel meghirdetett fórum tudományos értékei azonban mégsem vesztek el, mivel a konferenciát támogató periodika, a Pécsi Határőr Tudományos Közlemények huszonkettedik száma a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként ezúttal is megjelenhetett. Így született meg egy közel 350 oldalon 38 tanulmányt tartalmazó kötet, amely 2020 történelmi emléknapjaira („Trianon 100”, „Zrínyi 400”) is emlékezve adja közre a rendészettudomány válaszait az aktuális társadalmi kihívásokra.

Kulcsszavak

hadtudomány, hadtörténet, rendészettudomány, rendészettörténet
2232