belugyiszemle_header

Pintér Roberta

Drogprevenció a védett szerveknél. Elemző-értékelő esettanulmány a katasztrófavédelem állományában előfordult kábítószerkereskedelmi tevékenység többrétű vizsgálatával

Drogprevenció a védett szerveknél. Elemző-értékelő esettanulmány a katasztrófavédelem állományában előfordult kábítószerkereskedelmi tevékenység többrétű vizsgálatával

Absztrakt

A tanulmány a katasztrófavédelem hivatásos állományában megjelenő kábítószerfogyasztási és kábítószerkereskedelmi tevékenység jelenségét és lehetséges okait mutatja be egy, a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkája során előfordult eset kapcsán, továbbá tárgyalja a megelőzés lehetőségeit, jogszabályi környezetét és a jelenleg is kihívást jelentő kérdéseket, valamint szemlélteti a Magyar Honvédség jó gyakorlatát. A tanulmány hangsúlyos eleme annak a folyamatnak a bemutatása, ahogyan a jelenség begyűrűzik a hivatásos állomány fiatal tagjai közé, továbbá a személyes motívumok feltárása. Az esettanulmány ismerteti a kábítószer-kereskedelem tárgyában elítélt volt hivatásos tiszt önreflexióját, amely az eset kapcsán benne felmerülő, a büntetőjogi következményeken túlmutató, etikai, lelkiismereti dilemmáiról, tanulságairól szól. A tanulmány vizsgálja az ügy felderítésétől kezdődő szakaszt a büntetőeljáráson át egészen az elítélést követő szakaszig, mind jogi, mind emberi oldalról és bemutatja, a büntetőeljárás hatásait után egy szervezet, valamint az elítélt volt tűzoltó életére. Mindehhez a Nemzeti Védelmi Szolgálat által tett feljelentés és annak nyomán lefolytatott, jogerős ítéletekkel lezárt büntető ügy, valamint az elkövetővel készített mélyinterjú szolgáltat alapot. A tanulmány rávilágít arra, hogy problémakör éppúgy érintheti a Nemzeti Védelmi Szolgálat további védett állománycsoportjait, mint a jelen esetben feldolgozott katasztrófavédelmi szervet.

Kulcsszavak

drogprevenció, Nemzeti Védelmi Szolgálat, atasztrófavédelem, kábítószer-kereskedelem
2500