belugyiszemle_header

Kolozsi Bálint

Nemzetközi bűnügyi együttműködés, közös nyomozócsoport magyar-német-román relációban

Nemzetközi bűnügyi együttműködés, közös nyomozócsoport magyar-német-román relációban

Absztrakt

Cél: A nemzetközi méreteket öltő szervezett bűnözés folyamatos alakulása és rendkívüli adaptációs képessége a rendőri és az igazságügyi együttműködés szereplőit mindig új kihívások elé állítja, hazai és nemzetközi szinten egyaránt. A szervezett bűnözés jelentette kihívásokra valós idejű proaktív válaszokat kell adni. Erre a rendvédelmi hatóságok határokon átnyúló bűnügyi együttműködési mechanizmusa és az ezt elősegítő nemzetközi jogszabályi környezet megfelelő lehetőséget biztosít. A súlyos és szervezett bűnözés ellenében ható közös és koordinált rendőri és igazságügyi fellépéshez a nemzetközi bűnügyi együttműködés eszközrendszerének széles spektruma áll a szakemberek rendelkezésére, amelyek közül kiemelkedik a tanulmány fókuszában álló közös nyomozócsoport együttműködési formája. A tanulmány az államhatárokon átlépő bűnözés jelenségére adott válaszul bemutatja a bűnügyi együttműködés transznacionálissá válásához vezető folyamatot, a rendőri és igazságügyi együttműködés között húzódó különbségeket, hogy így eljusson a közös nyomozócsoporthoz mint az integrált bűnüldözés egyik kiemelkedő és követendő kooperációs formájához, a rendőri és igazságügyi együttműködés zászlóshajójához. A tanulmány célja – a fentiekre tekintettel – a nemzetközi bűnügyi együttműködés elméleti ismeretanyagának rövid összefoglalásán túlmenően a közös nyomozócsoport hozzáadott értékének bemutatása, mindezt az együttműködési forma saját nyomozások keretében történő alkalmazhatóságának gyakorlati tapasztalatain keresztül szemléltetve.
Módszertan: A közös nyomozócsoport létrehozásának feltételei, jogszabályi háttere, működési mechanizmusa általánosságban, és egy konkrét, emberkereskedelem bűntett elkövetése miatt folyamatban lévő, magyar-német-román relációban megvalósuló közös nyomozócsoport példáján keresztül is ismertetésre kerül, rámutatva egyúttal az eljárási jogsegélyek és közös nyomozócsoportok között tapasztalható főbb eltérésekre. A tanulmány a nemzetközi bűnügyi együttműködésből származó legjobb gyakorlatokra épít, a saját ügyekben megszerzett tapasztalatokat is kihangsúlyozva.
Megállapítások: A közös nyomozócsoport alkalmazása a komplex és kiterjedt bűnügyi együttműködést igénylő, több tagállam által folytatott nemzetközi nyomozások sikerét nagymértékben előmozdítja.
Érték: A tanulmány megerősíti a közös nyomozócsoportok nyújtotta lehetőségek kiaknázásának szükségét, egyúttal az együttműködési forma fokozottabb alkalmazásának igényét, ezek mellett pedig kitér a bűnügyi együttműködés nemzetközivé válásának folyamatára.

Kulcsszavak

rendvédelem, nemzetközi bűnügyi együttműködés, információcsere, közös nyomozócsoport
2776