belugyiszemle_header

Antalóczy Péter - Nagy Sándor István

Az „Emberkereskedelem elleni küzdelem Európában” című egyetemi kurzus bevezetéséről, továbbá annak gyakorlati hasznairól

Az „Emberkereskedelem elleni küzdelem Európában” című egyetemi kurzus bevezetéséről, továbbá annak gyakorlati hasznairól

Absztrakt

Cél: Magyarország kormánya 2020-ban elfogadta hazánk emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló nemzeti stratégiáját, amelynek egyik intézkedési célja az emberkereskedelem témakörének a szociális munka felsőoktatási szak tematikájába való integrálása.
Módszertan: Ennek végrehajtása érdekében a Belügyminisztérium Európai Együttműködési Főosztály Emberkereskedelem Elleni és Horizontális Ügyek Osztályának munkatársai a Magyar Rektori Konferencia közreműködésével szakmai egyeztetést folytattak a szociális munka szakot működtető karok és tanszékek részvételével.
Megállapítások: A téma fontosságát felismerve a Károli Gáspár Református Egyetem Szociális és Egészségtudományi Karának vezetése – hazánkban úttörő módon – a 2021/2022. tanév első szemeszterében kifejezetten az emberkereskedelem elleni küzdelemre fókuszáló, önálló kurzust indított annak érdekében, hogy a hallgatók minél szélesebb ismereteket kapjanak.
Érték: Az újonnan bevezetett tárgy tematikája a Belügyminisztérium illetékes osztályával szoros együttműködésben került kialakításra. Az emberkereskedelem elleni küzdelem tantervbe való bevezetése további reflexiókat igényel.

Kulcsszavak

emberkereskedelem elleni küzdelem, szociális munka, áldozatsegítés, oktatás
2781