belugyiszemle_header

Dános Valér - Szabó Csaba

„Nemzetközi összefogással az emberkereskedelem ellen” - Interjú Dr. Hegyaljai Mátyással, az emberkereskedelem elleni nemzeti koordinátorral, a Belügyminisztérium európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárával

„Nemzetközi összefogással az emberkereskedelem ellen” - Interjú Dr. Hegyaljai Mátyással, az emberkereskedelem elleni nemzeti koordinátorral, a Belügyminisztérium európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárával

Absztrakt

Hazánk emberkereskedelem elleni nemzeti koordinátorával, Dr. Hegyaljai Mátyással, a Belügyminisztérium európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárával arról beszélgettünk, hogy milyen követelményeknek kell megfelelnie ebben a pozícióban, és milyen kihívásokkal találkozik munkája során. Az emberkereskedelem elleni fellépés csak komplex módon közelíthető meg, amelynek elengedhetetlen része az érintett tárcák, a hatóságok és a civil szereplők közötti szoros együttműködés. Ennek érdekében a Belügyminisztérium két olyan egyeztető fórumot is működtet, ahol aktív párbeszéd keretében ismerteti meg a hazai elvárásokat és a nemzetközi ajánlásokat. Az elmúlt évek szoros szakmai együttműködésének, az irányító és a végrehajtó állomány kapacitásbővítésének, a kormányzati figyelem erősödésének köszönhetően hazánk megítélése nemzetközi téren sokkal pozitívabb, amit az országról készített jelentések is elismernek már. 2020 óta ismét van Magyarországnak emberkereskedelem elleni nemzeti stratégiája, amely most már jelentős pénzügyi forrásokat is rendel az elfogadott intézkedések végrehajtására. Az elhúzódó járványügyi helyzet ugyan megnehezítette az emberkereskedelem elleni küzdelemben dolgozók mindennapi tevékenységét, a nyomozati tevékenység ennek ellenére nem állt meg, és az áldozatok is el tudták érni a szükséges szolgáltatásokat. Az új helyzethez alkalmazkodni kellett, ezért a szemléletformáló és egyéb szakmai képzések online formában kerültek megtartásra. A várt és nem várt kihívásokkal azonban továbbra is szembe kell nézni, és a lehető legjobban fel is kell készülni azok kezelésére. A 2023-ig tartó stratégia következő két évre szóló intézkedéseinek előkészítése megtörtént, így a feladatok végrehajtását az érintett tárcákkal, állami szervekkel együttműködve ütemezetten kell megvalósítani. Azért, hogy a társadalmi tudatosság növelése is hatékony legyen, a média hatékony felhasználásával folyamatosan napirenden kell tartani azokat a témákat, amelyek a jelenség visszaszorítása érdekében szükségesek. Hegyaljai Mátyás eddigi szakmai életútjának fontosabb állomásai nagymértékben hozzájárultak az emberkereskedelem elleni küzdelem érdekében kifejtett hazai és nemzetközi munka eredményességéhez. Az Interpolnál öt évig szakértőként dolgozott, később az Interpol Nemzeti Iroda Vezetője lett. Az Interpol Európai Bizottság tagja volt négy évig, majd az első évben a szervezet elnökévé választották. Az Interpol Végrehajtó Bizottságának 13 tagja közé is beválasztották. 2002–2006 között az Europol Nemzeti Iroda vezetője volt, amely időszak alatt került kialakításra Magyarországon a nemzeti iroda. Államtitkár úr személyesen részt vett az összes Europol szerződés kialakításában, amelynek legfőbb eredménye az Europol Határozat, az Europol Rendelet megalkotása volt. Korábban az Europol Igazgatótanács alternatív tagja, négy éve rendes tagja. A SELEC Tanácsának magyar tagja. Több mint 30 publikációja jelent meg különböző folyóiratban, könyvben, s oktatási, tudományos tevékenységet folytat különböző oktatási intézményekben. Az Európai Tükör folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. A Brüsszeli Állandó Képviseleten hat évet dolgozott diplomataként, vezette a bel- és igazságügyi csoportot. Több külföldi felsőoktatási intézményben vett részt posztgraduális képzésen.

Kulcsszavak

interjú, emberkereskedelem, nemzetközi koordinátor, Belügyminisztérium
2782