belugyiszemle_header

Palicz Tamás - Bonnyai Tünde - Bencsik Balázs - Pintér Levente - Dombrádi Viktor - Joó Tamás - Bor Olivér - Hornyik Zsuzsanna

Biztonságtudatosság a kibertérben – a 2020-as országos lakossági felmérés eredményei - Egyéb tanulmányok

Biztonságtudatosság a kibertérben – a 2020-as országos lakossági felmérés eredményei - Egyéb tanulmányok

Absztrakt

Cél: A tanulmány célja, hogy a Nemzeti Kibervédelmi Intézet által 2020- ban országosan végzett lakossági kérdőív eredményein keresztül bemutassa, milyen jelentőséggel bír a kiberbiztonság a mai magyar társadalomban, miként befolyásolják azt szociodemográfiai tényezők és a biztonságtudatosság egyes elemei.
Módszertan: A dolgozat a Magyarországon végzett lakossági felmérés eredményeinek, a témában megjelent szakirodalomnak a feldolgozásával, elemzésével, összevetésével összegzi a vizsgálat célját képező biztonságtudatosságot, biztonsági szokásokat.
Megállapítások: A kitöltött kérdőívek feldolgozását követően többek között megállapítható, hogy a nemek eloszlása tekintetében inkább a férfiakra jellemző a legfrissebb IT-hírek olvasása, a jelszavak rendszeres frissítése, amely szokást a magasabb iskolai végzettség is jelentősen befolyásolt. Az idősebb generáció képviselői biztonsági okokból elsők között végeznek frissítéseket, veszik igénybe az ezirányú automatikus rendszereket, alkalmazásokat. A női felhasználók pedig – jelen felmérés tükrében – kevesebb olyan információt osztanak meg magukról, amelyek révén hamis profilt lehetne róluk készíteni.
Érték: A Nemzeti Kibervédelmi Intézet által kivitelezett felmérés kiértékelése, elemzése valódi érték, nélkülözhetetlen alapja a jövőbeni hasonló témájú felméréseknek és a nemzeti kiberbiztonsági stratégia fejlesztésének, illetve annak céljaihoz illeszkedő beavatkozások és akciótervek kidolgozásának.

Kulcsszavak

biztonságtudatosság, kiberbiztonság, lakossági felmérés, nemzeti stratégia
2783