belugyiszemle_header

Lippai Zsolt

A rendőrtiszthelyettes-képzés múltja és jelene

A rendőrtiszthelyettes-képzés múltja és jelene

Absztrakt

Cél: Az állampolgárok első sorban a rendőri tevékenység képzeletbeli gerincét alkotó tiszthelyettes állománnyal kerülhetnek napi szintű, közvetlen kapcsolatba. Gondolva itt például egy közúti ellenőrzésre, igazoltatásra vagy bármely „hétköznapinak” is tekinthető rendőri intézkedésre, melynek során rendőreinktől emberileg és szakmailag is megalapozott, mindenkor megfelelő döntéseket vár el mind a jogalkotó, mind pedig társadalmunk valamennyi tagja. Intézkedései során szükséges, arányos, jog- és szakszerű döntéseket kell hoznia, melyek egyik elengedhetetlen alapfeltétele a megfelelő szintű alapképzés, a folyamatos képzés, továbbképzés, az ismeretek szinten tartó fejlesztése. A tanulmány célja a sokak által kevéssé ismert rendőrtiszthelyettes-képzés múltjának és jelenének bemutatása.
Módszertan: A tanulmány elkészítéséhez a rendelkezésre álló releváns hazai szakirodalom vizsgálata mellett napjaink tiszthelyettesképzésének gyakorlati aspektusai is feldolgozásra kerülnek.
Megállapítások: A rendőri hivatás rendkívül nagy felelősséggel járó, speciális tudást és felkészültséget igénylő szolgálati tevékenység, amelynek alapjait biztosító képzési programok és képző intézmények megpróbáltatásokkal és kihívásokkal tarkított történetiségük során együtt fejlődtek, fejlődnek a rendőri szervekkel szemben támasztott elvárásokkal.
Érték: A tanulmány a sokak által kevéssé ismert honi rendőrtiszthelyettes-képzés múltját és jelenét mutatja be.

Kulcsszavak

rendőrség, rendészet, tiszthelyettesképzés, rendvédelmi technikum
2972