belugyiszemle_header

Lévay Mikós

Az Egyesült Nemzetek Szervezete Tizennegyedik Bűnmegelőzési és Büntető Igazságszolgáltatási Kongresszusa; a Kiotói Nyilatkozat

Az Egyesült Nemzetek Szervezete Tizennegyedik Bűnmegelőzési és Büntető Igazságszolgáltatási Kongresszusa; a Kiotói Nyilatkozat

Absztrakt

Cél: Az Egyesült Nemzetek Szervezete (a továbbiakban: ENSZ) – a COVID–19-járvány miatt 2020-ról elhalasztott – Tizennegyedik Bűnmegelőzési és Büntető Igazságszolgáltatási Kongresszusát 2021. március 7–12. között tartották Japánban, Kiotóban. A tanulmány célja az ENSZ bűnözés kérdéskörével kapcsolatos intézményeinek és korábbi bűnmegelőzési kongresszusainak vázlatos áttekintése, valamint a Tizennegyedik Bűnmegelőzési és Büntető Igazságszolgáltatási Kongresszus fő dokumentumának, a Kiotói Nyilatkozatnak a részletes bemutatása és értékelése.
Módszertan: A tárgykör alapvető nemzetközi forrásainak feldolgozása, szakirodalom-kutatás, dokumentumelemzés.
Megállapítások: Az ENSZ bűnözéssel és büntető igazságszolgáltatással foglalkozó intézményeinek kiemelkedő jelentőségű fórumai a bűnmegelőzési kongresszusok. A Tizennegyedik Kongresszus kapcsolódik az „ENSZ Fenntartható Fejlődés Programja, az Agenda 30” keretrendszerhez. A Kiotói Nyilatkozatból megállapítható, hogy az ENSZ és vonatkozó intézményei a bűnözést komplex jelenségnek és nem csupán közbiztonságot fenyegető veszélynek tekintik.
Érték: A Kiotói Nyilatkozat rámutat arra, hogy a bűnözésre való reagálásban egyaránt fontos a jogállami követelmények szerint működő büntető igazságszolgáltatás, a helyi sajátosságokhoz igazodó bizonyítékalapú bűnmegelőzési stratégia, valamint a nemzetközi együttműködés, úgy a büntető igazságszolgáltatás, mint a prevenció területén.

Kulcsszavak

Egyesült Nemzetek Szervezete, koronavírus, bűnmegelőzés, Kiotói Nyilatkozat
3266