belugyiszemle_header

Nyeste Péter

Pandémia, bűnözés, bűnügyi hírszerzés

Pandémia, bűnözés, bűnügyi hírszerzés

Absztrakt

Cél: A globális világjárvány, a COVID–19 társadalomra, bűnözésre és a bűnügyi hírszerzésre gyakorolt hatásainak a vizsgálata hazai és nemzetközi vonatkozásban egyaránt.
Módszertan: A tanulmány a vizsgált témakört elsősorban külföldi szakirodalmak, Europol elemzések összehasonlítása alapján hajtja végre, de a hazai bűnözési trendek egy szegmensét is vizsgálja statisztikai adatok összehasonlító elemzésével.
Megállapítások: A tagállamok bűnügyi hírszerző rendszereire és eljárásaira is hatással volt, van, és a közeljövőben továbbra is jelentős hatással fog bírni a pandémia. A bűnözés és a szervezett bűnözés online térbe történő intenzívebbé válása a nyomozók kiberbűnözés elleni képzésének fontosságát, és a szervezett bűnözés elleni egységek kiberbűnözés elleni tevékenységének megerősítését vonja magával.
Érték: A tanulmány bemutatja a szervezett bűnözés aktuális alakulását, várható trendjeit a pandémia hatására, valamint a hazai felderítési rendszer egyes lehetőségeit és következtetéseket, javaslatokat fogalmaz meg.

Kulcsszavak

pandémia, bűnözés, szervezett bűnözés, bűnügyi hírszerzés
3270