belugyiszemle_header

Hegedűs Ákos

Gyermekközpontú igazságszolgáltatás

Gyermekközpontú igazságszolgáltatás

Absztrakt

Mit is jelenthet ez az egyre gyakrabban hangoztatott fogalom? Egy új szlogen, amelyet célszerű minél több helyen reklámozni? Az életkor jelentősége a jogi szabályozás kezdete óta megfigyelhető, ahogyan a gyermek kitüntetett szerepe a társadalmakban. Ugyanakkor a konkrét és alkalmazandó eljárási szabályok szintjén buktatókkal, bizonytalansággal és jogértelmezési kérdésekkel találkozunk. Ahhoz, hogy a gyermekközpontúság ne csupán egy klisé, elkoptatott szófordulat legyen, szükséges néhány alapvető rendelkezés ismerete a büntető és polgári jog eljárási és anyagi szabályai közül, értelmezés körében szemmel tartva a nemzetközi szerződések által kialakított jogelveket. Fontos annak tisztázása, hogy ki tekinthető gyermekkorúnak, mit tehet meg személyesen és hogyan alakul a képviselete, hiszen minden döntéshozó felnőtt volt egyszer gyermek is, az eljárások törvényessége pedig függ a gyermekekre vonatkozó szabályok értelemszerű betartásától.

Kulcsszavak

képviselet, életkor, szülői felügyelet, gyermek érdeke, eljárásjog
406