belugyiszemle_header

Lengyel Tibor

A ne bis in idem elv gyakorlati érvényesülésének korlátai Magyarországon az igazgatási és a büntetőjogi szankciók tükrében

A ne bis in idem elv gyakorlati érvényesülésének korlátai Magyarországon az igazgatási és a büntetőjogi szankciók tükrében

Absztrakt

Az Európai Unió Bíróságának kétszeres értékelés tilalmával kapcsolatban hozott döntései rámutattak arra, hogy hazánkban a közigazgatási és büntetőeljárások párhuzamossága, illetve a szankciók halmozódása alapvető forrása a ne bis idem elv érvényülésével kapcsolatban megjelenő jogértelmezési kérdéseknek. Jelen tanulmány célja, hogy napjaink jogalkalmazói gyakorlatán keresztül mutasson rá mindazon anomáliákra és ellentmondásokra melyek a ne bis in idem elv érvényesülésével kapcsolatban az adójog, a vámjog és a büntetőjog által alkalmazott szankciók viszonyrendszerében megmutatkoznak.

Kulcsszavak

ne bis in idem elv, tényállás azonosság, igazgatási eljárás, büntető eljárás, szankció halmozódás
407