belugyiszemle_header

Budavári Árpád - Ruff Tamás

A megtapasztalt rendőrség egy magyar vármegye rendőri vezetőinek szemszögéből

A megtapasztalt rendőrség egy magyar vármegye rendőri vezetőinek szemszögéből

Absztrakt

Cél: A szerzők Budavári Árpád doktori kutatásának részeként 2021. és 2022. évben a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság közterületi szolgálatot ellátó rendőreinek kérdőíves megkérdezésével és a rendőri vezetőkkel készített interjúk segítségével a rendőrök biztonságértelmezését, a biztonsági problémák definiálását és együttműködési készségét vizsgálták. Szintén az interjúk segítségével vizsgálták, hogy a rendőri vezetőkben milyen szervezeti változtatási igények jelentkeznek.
Módszertan: A kutatás hipotézise szerint a magyar rendészet megújításának nem szükségképpeni útja a rendőrség decentralizálását, demilitarizálását és depolitizálását fókuszba állító rendőrségi reform. A rendőrségen tapasztalhatók a társadalom közösségeivel való kooperatív problémakezelés jegyei, és megragadhatók azok a beavatkozási szükségletek, melyek következtében a rendőrség problémaérzékenysége és kooperatív kompetenciái fejleszthetők. A megyei rendőr-főkapitányság 19 vezetőjével készített, e hipotézisek vizsgálatát célzó interjúk önmagukban is értékelhető egységet alkotnak, melyeket e tanulmány foglal össze.
Megállapítások: A megye rendőri vezetői egységes képet mutatnak abban, hogy a közbiztonsági problémák kezelése során figyelmet fordítanak a védelmezett közösségekből érkező jelzésekre, a közösségekkel való együttműködési készségeik kialakultak és a mindennapi munkavégzés részévé váltak. Jelentős nehézségként értékelik a nagyszámú központi feladatot. A rendőrség szervezeti átalakítását érintően ugyanakkor nem tapasztalható egységes igény és akarat sem a változás tényét, sem annak módját érintően.
Érték: A interjúk tapasztalatai adalékul szolgálhatnak a rendőrök együttműködési készségének és változáshoz való viszonyulásuknak a feltárásával a rendőrség állapotdiagnózisának felállításához, a változtatási szükségletek megállapításához.

Kulcsszavak

rendészeti reform, együttműködés, közösségi rendészet, problémaazonosítás
4242