belugyiszemle_header

Márton Balázs

A nyílt forrású hírszerzés (OSINT) mint lehetőség a bűncselekmények felderítésében. A rendőrségen belüli önálló OSINT egység koncepciója

A nyílt forrású hírszerzés (OSINT) mint lehetőség a bűncselekmények felderítésében. A rendőrségen belüli önálló OSINT egység koncepciója

Absztrakt

Cél: A tanulmányban egy, a magyar rendőrség szervezetébe integrálható központi, nyílt forrású hírszerzési (OSINT) feladatokat ellátó egység előnyeit és létrehozatalának néhány súlyponti kérdését járja körül a szerző.
Módszertan: A szerző a bűncselekmények felderítésének rendészettudományi alapjait követően, az OSINT főbb, kurrens szakmai szabályainak megfelelően vizsgálja, hogy egy ilyen egység tevékenysége hogyan járulhatna hozzá a bűnfelderítéshez.
Megállapítások: Az információs társadalom kialakulása és a nagy fokú digitalizálódás okán a bűnfelderítésben egyre több lehetőséget hordoz a hírszerzésalapú rendészeti modell és azon belül is a nyílt forrású hírszerzés eszközeinek és módszereinek alkalmazása. A bűncselekményekhez valamilyen módon kötődő adathalmaz egyre nagyobb arányban vagy kizárólag a kibertérben lelhető fel. Jóllehet jelenleg a magyar rendőrség struktúrájában nem létezik olyan központi, szolgáltató jellegű egység, amelynek keretei között a professzionális és a szervezetszerű bűnfelderítési célú OSINT tevékenység ellátásához szükséges személyi és technikai feltételek összpontosulnának.
Érték: A tanulmány rávilágít, hogy napjainkban az OSINT mint a bűncselekmények felderítésében alkalmazott egyik módszer mennyiben jut egyre kiemelkedőbb szerephez, és a rendőrség szervezetében miért volna indokolt önálló, szakmai alapon szervezett egység megszervezése. Emellett a rendőri állomány bűnfelderítési feladatokat ellátó, potenciálisan az úgynevezett első lépcsős OSINT feladatokat végrehajtó tagjainak szakirányú felkészítésének fokozása is indokolt volna.

Kulcsszavak

nyílt forrású hírszerzés OSINT, bűnüldözés, bűnügyi hírszerzés, rendőrség
4244