belugyiszemle_header

Éberhardt Gábor

Migrációs erőszak az államhatáron

Migrációs erőszak az államhatáron

Absztrakt

Cél: A tanulmány célja azt bemutatni, hogy Magyarország schengeni külső határszakaszán történt-e érdemi változás a befelé irányuló irreguláris migráció tipológiájában a 2015 óta eltelt időszakban.
Módszertan: A szerző a tudományos kutatásmódszertan eszköztárát felhasználva végez hazai és nemzetközi forráskutatást, médiatanulmányozást. Adatkezelőtől kért adatok elemzésével, értékelésével készít összefoglaló értékelést, amely alkalmas lehet a vizsgált migrációs elemek értelmezésére, a folyamatok leírására, hipotézis felállítására.
Megállapítások: A tanulmány alapjául szolgáló kutatás eredményei alapján megállapítható, hogy Magyarország schengeni külső határszakaszán – dominánsan a szerbiai viszonylatban – a befelé irányuló irreguláris migrációs cselekmények során az államhatár őrizetét biztosító fizikai elemek és azt ellátók ellen a verbális agressziót fizikai támadások követték.
Érték: A tanulmány kutatásmódszertani eredmények alapján mutatja be Magyarország szerbiai határviszonylatában bekövetkezett irreguláris migráció tipológiai változását az elmúlt években, a verbális és fizika erőszak megjelenését a jogellenesen bejutni szándékozók részéről.

Kulcsszavak

agresszió, erőszak, irreguláris migráció, rendészet
4245