belugyiszemle_header

Garai Renáta

A kapcsolati erőszak bűncselekmény tényállásának 10. születésnapjára. Összegző gondolatok a joggyakorlat tükrében

A kapcsolati erőszak bűncselekmény tényállásának 10. születésnapjára. Összegző gondolatok a joggyakorlat tükrében

Absztrakt

A családon belüli erőszak szankcionálására természetesen korábban is volt lehetőség, azonban 2013. július 1. napjától a magyar Btk. önálló bűncselekményi tényállásban és kibővített tartalommal rendelkezik a hozzátartozók sérelmére elkövetett bántalmazásokról. Jelen tanulmány bemutatja a szabályozás lényegét, az elmúlt tíz év statisztikai adatait, illetve a jogalkalmazás során felmerült nehézségeket és jó gyakorlatokat.
Cél: A tanulmány célja a kapcsolati erőszak bűncselekmény országos joggyakorlatának és tanulságainak első összegző ismertetése.
Módszertan: A tanulmány hátterét képező kutatások módszertanát kriminálstatisztikai és jogszabályelemzés, kerekasztal, fókuszcsoport, mélyinterjúk és iratvizsgálatok képezték.
Megállapítások: Számos teendő fogalmazódik meg a jövőre nézve, többek között: utóvizsgálat lefolytatása, egységes joggyakorlat kialakítása, ORFK utasítás népszerűsítése, gyermekvédelmi jelzőrendszer felelősségvállalásának növelése, célirányos oktatások és képzések szervezése, szakmai együttműködések és a sértetti felvilágosítás erősítése, a büntetéskiszabási gyakorlat szigorítása, valamint a kommunikációs irányok megváltoztatása szükséges.
Érték: A bűncselekményi tényállás első tíz évének számos aspektusból történő összefoglaló elemzése segít levonni a következtetéseket és megtalálni a követendő irányokat.

Kulcsszavak

családon belüli erőszak, gyermekek, bántalmazás, bűncselekmény
4410