belugyiszemle_header

Irk Ferenc

Az ökoszisztéma hálózati kockázatai és felelősségi kérdései. Rendszerező alapvetés

Az ökoszisztéma hálózati kockázatai és felelősségi kérdései. Rendszerező alapvetés

Absztrakt

Cél: Az ökoszisztéma kockázatai sokrétűségének bemutatásán keresztül annak bizonyítása, hogy a klímaváltozás bűnügyi következményeinek vizsgálata speciális kriminológiai és büntetőjogi megközelítést igényel.
Módszertan: A társtudományok által a tudományos szakirodalomban a hagyományos publikálási szokásoktól eltérő sebességgel produkált új megállapítások és következtetések tematikus rendszerezése. Ennek során a mesterséges intelligencia biztosította forrásirodalom-lekérdezési technikák kipróbálása és alkalmazása.
Megállapítások: A klímaváltozás következményei elérik a bűnügyi tudományokat. Fontos definiálni a károkozások egymás közötti rangsorát, megállapítani a károk következményeinek kölcsönös hatásait, a károkozások közvetlen és közvetett következményeit, a közvetlen és a közvetett áldozatok által elszenvedett következmények jelen idejű és várható jövőbeli súlyosságát. Ezek a jelenségek nemcsak hierarchikusan, hanem hálózatosan is kapcsolódnak egymáshoz. Ahhoz, hogy a környezetvédelem a jelenleginél hatékonyabban tudjon működni, szükség van a morális, politikai és jogi felelősségnek a fentiek szerinti csoportosítására és differenciálására.
Érték: Annak bemutatása, hogy az ökocid kategóriába sorolható bűncselekmények elleni hatékony büntetőjogi fellépés csak a globálisan megnyilvánuló károk rendszerszemléletű feltárásával lehetséges.

Kulcsszavak

ökoszisztéma, klímaváltozás, ökocid, kriminológia
4411