belugyiszemle_header

Kármán Gabriella

A szakértői bizonyítás hatékonyságának növelése – egy empirikus kutatás nyomán

A szakértői bizonyítás hatékonyságának növelése – egy empirikus kutatás nyomán

Absztrakt

Cél: A szakértői bizonyítás kérdésköre a büntetőeljárás hatékonyságával összefüggésben kevésbé tárgyalt téma a szakirodalomban, holott a szakértői közreműködés elterjedtsége és jelentősége az eljárásokban kétségtelen, ugyanakkor költség- és időigénye a hatékonyság szempontjából közismerten kritikus. A tanulmány célja a szakértői bizonyítás hatékonysága tényezőinek áttekintő elemzése, szoros összefüggésben a bizonyítás eredményességének követelményével. A szerző kifejtett álláspontja alátámasztásaképpen bemutatja az Országos Kriminológiai Intézetben a szakértői bizonyítás jogalkalmazói tapasztalatairól 2020–2022-ig folytatott empirikus kutatás legfontosabb eredményeit, ezzel kívánva új impulzust adni a szakértői bizonyítás hatékonysága további vizsgálataihoz.
Módszertan: A tanulmány az elmúlt években született büntetőeljárási és szakértői törvény indokai, szabályozási megoldásai és a szakirodalom rendszerező bemutatása mellett a hatékonyság vizsgálatának statisztikai adatelemzési és empirikus vizsgálati lehetőségeibe enged betekintést egy az elmúlt évben befejezett kutatás eredményei alapján.
Megállapítások: A szakértői bizonyítás hatékonyságának tényezői között az idő- és a költségtényezők mellett fokozott hangsúllyal kell szólni az eredményesség követelményeiről. A szakvélemények eredményességének mutatója az, hogy aggálytalanul elfogadható a bizonyításban és a tényállás megállapítása során felhasználható, ekként az ítéletben hivatkozható. A szakértői bizonyítás eredményességének és hatékonyságának vizsgálata, tapasztalatok összegzése és visszacsatolása időszerű a szakértői bizonyítás öt-hétéves szabályozása tükrében.
Érték: A tanulmány a szakértői bizonyítás büntetőjogalkotási eredményeinek elemzésén és jogalkalmazási tapasztalatainak átfogó, empirikus vizsgálatán alapszik, ehhez hasonló kutatásra az 1980-as évek óta nem volt példa Magyarországon. A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóságok közreműködésével folytatott kérdőíves kutatást az egész országra kiterjedően, valamennyi szervezeti egység bevonásával folytatták. A kutatás eredményei a téma további vizsgálataihoz is adalékot nyújtanak.

Kulcsszavak

szakértői bizonyítás, hatékonyság, időszerűség, hiteltérdemlőség
4412