belugyiszemle_header

Kó József

Önbevallásos kérdezéstechnika a kriminológiai kutatásokban

Önbevallásos kérdezéstechnika a kriminológiai kutatásokban

Absztrakt

Cél: A cikk célja, hogy bemutassa a külföldön már elfogadott, és széleskörűen alkalmazott, de Magyarországon még kevéssé ismert és használt önbevallásos kérdezéstechnikát.
Módszertan: A szerző rövid történeti áttekintés után ismerteti az önbevallásos kérdezéstechnika alkalmazási lehetőségeit a kriminológiai kutatásokban.
Megállapítások: Az eddigi eredmények bemutatása meggyőzően bizonyítja, hogy megfelelő módszertan alkalmazásával az önbevallásos kérdezéstechnika megbízható eredményeket produkál a bűnözéssel, bűncselekményekkel kapcsolatos adatgyűjtés során.
Érték: A kutatási eredmények alapján megállapítható, hogy a megfelelő módszertani eljárásokat alkalmazva a self-reported technikával készült kutatások éppen olyan valid eredményeket hoznak, mint a hivatalos bűnügyi statisztikából származó adatok.

Kulcsszavak

kriminológia, bűnözés, kutatás, adatgyűjtés
4415