belugyiszemle_header

Nagy László Tibor

Sportrendezvények kockázatelemzése

Sportrendezvények kockázatelemzése

Absztrakt

Cél: A sportrendezvényeken az események mindig egyedileg alakulnak, így tökéletes bizonyossággal nem lehet előre látni azokat. Kockázatelemzéssel, a körülmények pontos feltérképezésével azonban jó eséllyel azonosítani lehet a potenciális veszélyforrásokat, és ezáltal fel lehet készülni a prevencióra, a jogsértő magatartások megakadályozására, illetve megszüntetésére, eszkalációjuk megfékezésére.
Módszertan: A rendelkezésre álló szakirodalom, jogszabályi környezet és statisztikai adatok elemzése, valamint a Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság gyakorlatának résztvevő megfigyelése.
Megállapítások: A sportrendezvények biztonsága az elmúlt években sokat javult a változó jogszabályi környezet, az infrastrukturális beruházások, technikai fejlesztések és nem utolsó sorban az új biztonsági filozófia hatására. Mindazonáltal néhány területen célszerűnek látszik további fejlesztés, illetve a szabályozás átgondolása. Ezek közé sorolható a sportrendezvények látogatásától eltiltás, kitiltás, kizárás, illetve a beléptetés hatékonyabb és racionálisabb érvényesítése, a sportrendezvények biztonsági szempontból történő háromfokozatú minősítésének megreformálása, a spotterek (rendőri kapcsolattartók) tevékenységének fejlesztése, a pirotechnikai termékek jogellenes használatának eredményesebb megakadályozása, valamint a rasszista megnyilvánulások elleni hathatósabb fellépés.
Érték: A tanulmány a kockázatelemzés jelentőségének hangsúlyozásával, a gyakorlati tapasztalatokat is figyelembe véve törekszik a sportrendezvények biztonságának javítására.

Kulcsszavak

kriminológia, rendészet, sportjog
4416